Avdelningen för ekonomi och inköp

Avdelningen ansvarar för

  • att utreda, bereda, stödja och utveckla frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • att ge stöd och service till högskolestyrelse, rektor, akademierna och den gemensamma administrationen i övrigt i frågor som rör avdelningens ansvarsområden
  • framtagande- och kvalitetssäkring av underlag till Högskolans budget, bokslut, och övriga uppgifter som ska redovisas i årsredovisning
  • Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
  • att utveckla Högskolans ekonomiska uppföljning och redovisning
  • att svara för Högskolans process- och projektledning och koordinering vad avser ekonomiadministration
  • Högskolans ekonomiadministration
  • att utveckla Högskolans ekonomiadministration
  • Högskolans inköp och upphandling
Kontakt

Johanna Sammeli, ekonomichef

E-post: johanna.sammeli@hig.se

Telefon: 076-050 14 67

Publicerad av: Dennis Gyllner Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)