Ekonomprogrammet 180 hp

Här presenteras företrädare i programmets utbildningsråd.

Utbildningsråd

Företrädare för lärarna

Tommy Gerdemark, utbildningsledare, Ekonomprogrammet
Daniella Fjellström, utbildningsledare MBA-programmet affärsutveckling
Fredrik Hartwig, utbildningsledare MBA-programmet redovisning
Mats Landström, ämnesföreträdare Nationalekonomi
Kristina Mickelsson bitr. utbildningsledare Ekonomprogrammen
Mikael Johansson, revisor, Aktivrevision
Börje Leidhammar, ämnesföreträdare rättsvetenskap

Företrädare för studenterna

Karolin Hargsten
Jens Lahti
Zahra Ghafoyryan
Miriam Sefo

Företrädare för yrkesliv/samhälle

Andreas Garp, Vd Mellansvenska Handelskammaren
John Lovén, manager design method development, Sandvik
Thomas Lundgren, kompetensstrateg, Region Gävleborg


Mötesanteckningar


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)