Utbildningsråd

för program inom Akademin för utbildning och ekonomi.

Till akademiernas utbildningsprogram ska ett eller flera utbildningsråd knytas. Företrädare för studenter, lärare och yrkesliv/samhälle ska ingå. 

Möten genomförs minst två ggr/termin, varvid minnesanteckningar förs.

Utbildningsrådens sammansättning

  • 1-2 studenter per årskurs (utses av Gefle Studentkår)
  • 2-3 lärare som undervisar inom programmet (utses av akademichefen); utbildningsledaren ingår i rådet och ska vara dess ordförande
  • 3-4 företrädare för yrkesliv/samhälle som har anknytning till programmets innehåll (utses av akademichefen)


Utbildningsprogram

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-03-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)