Utbildningsledare

Här presenteras utbildningsledare för utbildningsprogram som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi.


Ekonomi

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Ekonomprogrammet 180 hp

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Jonas Molin

jonas.molin@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp /Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60 credits

Daniella Fjellström

daniella.fjellstrom@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Fredrik Hartwig

fredrik.hartwig@hig.se

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Börje Leidhammar

borje.leidhammar@hig.se

SF-mäklarskola (uppdragsutbildning)

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Humaniora

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Jari Ristiniemi

jari.ristiniemi@hig.se

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Jan Sjölund

jan.sjolund@hig.se


Utbildningsvetenskap

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Förskollärarprogrammet 210 hp

Anna Eriksson

anna.eriksson@hig.se

Grundlärarprogrammet 240/180 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Masterprogram i utbildningsvetenskap

Johan Liljestrand

johan.liljestrand@hig.se

Ämneslärarprogrammet 300 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Britt-Marie Sandin Andersson

britt-marie.s.andersson@hig.se


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)