Lärarlyftet - en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar den 15 september.

Hopp - Lärarlyftet II

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

För att kunna delta i lärarlyftskurser ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen, vara anställd av en kommun eller fristående skola som har godkänt ditt deltagande och redan undervisa i ett ämne utan rätt behörighet.

Ansökan

Ansökan öppnar den 15 september och är öppen till den 15 oktober.
Efter sista anmälningsdag är sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med öppen för sen anmälan på Antagning.se.

Ansök via antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs. Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering

Högskolan i Gävle erbjuder möjlighet till validering inom alla Lärarlyftskurser. Validering innebär tillgodoräknande av befintlig kompetens, såväl tidigare studier som förvärvade kunskaper genom arbete. Se länk under respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Blanketten huvudmannens godkännande Lärarlyftet VT21

Huvudmannens godkännande skickas till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer.

Kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Kontakt

Signhild Olsson, Verksamhetsutvecklare RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se
Tel: 070-426 68 80

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)