Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9, gymnasiet och Komvux, 7,5 hp

Högskolan i Gävle erbjuder på uppdrag av Skolverket "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Just nu kan du läsa kursen på ett helt år! Kursen bidrar till att du utvecklar din undervisning och därigenom stärker flerspråkiga och nyanlända elever möjligheter till språk- och kunskapsutveckling. Kursen är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Målgrupp

Lärare som är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Om kursen

Undervisningen sker genom förinspelade föreläsningar som görs tillgängliga löpande under kursens gång via Canvas. Föreläsningarna följs upp med seminarier både digitalt och på campus. Kursen omfattar ca 4–5 digitala seminarier (webbseminarier). De lärarledda seminarierna lägger fokus på att bearbeta och reflektera över kursens innehåll och anknyta innehållet till den egna undervisningen. Kursen behandlar genom föreläsningar och seminarier individuella och externa faktorer som kan påverka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer.

Lärandemål efter fullgjord kurs

  • visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
  • få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
  • diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Examination

Examinationen sker skriftligt och muntligt genom seminarier, löpande uppgifter med praktisk tillämpning av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i det egna klassrummet, muntliga redovisningar samt skriftlig slutexamination. Muntliga redovisningar samt deltagande i seminarier sker via webbseminarier med det digitala verktyget Zoom.

Genomförande 

Studietid: Start v 36, 2020-08-31 och avslut v 22, 2021-06-04.
Studietakt: Distans, åttondelsfart, dagtid
Studieort: Gävle

Arbetsgivarens godkännande

Din arbetsgivare behöver godkänna att du ansöker till kursen.
Använd blanketten huvudmannens godkännande

Blanketten skickar du in till:
Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Du som gjort en ansökan via www.antagning.se kan numera skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt.

Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

Kursen kan vara ett första steg till behörighet

Om du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Se målgrupp samt huvudmannens godkännande.

Kurskod: SLU501

Anmälningskod: HIG-12212

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Anmälan

Du anmäler dig till kursen på Antagning.se

Kontakt

Signhild Olsson, verksamhetsutvecklare, RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)