Valbara webbinarium

Webbinarium 1

Kl. 13.00 – 13.45
I huvudet på en kommunpolitiker gällande likvärdighet. Skolpolitikers reflektioner kring likvärdighetsbegreppet och de utmaningar som finns utifrån ett huvudmannaperspektiv.

Webbinarium 2

Kl. 11.15 – 12.00
Hur kan vi skapa likvärdighet genom praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning? Ett antal projekt har startat inom ramen för ULF-projektet (Utveckling, Lärande, Forskning) där det verksamhetsnära forskningsperspektivet är i fokus.
Hur kan dessa påverka likvärdighetsarbetet i vardagen?

Webbinarium 3

Kl. 11.15 – 12.00
Samordnarnätverket för nyanlända och flerspråkiga elevers lärande – har arbetet i nätverket haft betydelse för skolverksam- hetens arbete för likvärdighet? Samtal om effekter av nätverkets arbete nationellt och lokalt förs mellan Skolverket, initiativtagare och uppdragsgivare till samordnarnätverket och en samordnare från Söderhamns kommun.

Webbinarium 4

Kl. 13.00 – 13.45
Lärarförsörjningen- utmaningar och initiativ Många är de initiativ som har inletts för att möta lärarbristen. Vad innebär de olika initiativen för lärarförsörjningen på nationell och regional nivå?

Webbinarium 5

Kl. 13.00 – 13.45
Digitaliseringen och förutsättningar för likvärdighet Skolan och digitalisering som fokus och utvecklingsområde har varit aktuell i många år utifrån flera olika perspektiv. Hur har perspektivet likvärdighet och digitalisering hanterats?

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)