RucX Summit 5 februari 2021

Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer?

RucX Summit utgör en arena och mötesplats för omvärldsspaning, erfarenhets- och kunskapsutbyte där aktörer inom utbildningssektorn möts med målet att på såväl kort som lång sikt bidra till ökad måluppfyllelse, stärkta utbildningsorganisationer och ökad bildningsnivå i regionen. Centrala aktörer är professionella yrkesutövare och förtroendevalda.

Syfte

Genom omvärldsspaning, erfarenhets- och kunskapsutbyte samverkar professionella och förtroendevalda vid RucX Summit för att skapa än bättre förutsättningar för att öka måluppfyllelsen och bildningsnivån i regionen

När: 5 februari 2021 på distans via webbverktyget zoom.
Tid: 09:00-15:45

Länk till information om de valbara webbinarierna
Dagens program som fil

Välkommen med din anmälan i anmälningsformuläret senast den 25 januari 2021.

Program

09:00

Uppkoppling till och test av zoom, ljud och bild

09:30

Välkommen, inledning och praktisk information.
Rektor för Högskolan Ylva Fältholm och RucX

10:00

Likvärdig skola – en utmaning på många nivåer?
Per Kornhall, doktor i systematisk botanik, författare och skoldebattör

11:15

Valbara webbinarier, du väljer mellan nr 2 och 3

12:00

Lunch

13:00

Valbara webbinarier, du väljer mellan nr 1, 4 och 5

14:00

Kommunalt verksamhetsperspektiv på likvärdighet

14:30

Kaffe/te

15:00

Begreppet likvärdighet - vad kan det betyda på regional och kommunal nivå för kommunpolitiker, för skolhuvudman och för skolledare?
Guadalupe Francia, professor i pedagogik vid Akademin för utbildning och ekonomi samt vetenskaplig ledare för det strategiska forskningsområde Innovativt lärande vid Högskolan i Gävle.

15:30

RucX styrelse summerar och avslutar

15:45

Dagen avslutas

Kontakt

Katarina Löf katarina.lof@hig.se
Signhild Olsson signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)