Pedagogiskt café

Vill du diskutera pedagogiska frågor med kollegor och forskare? Vilka andra har redan prövat det jag vill testa?
Vad är deras erfarenheter och hur kan man göra och tänka? Dessa och andra frågor ryms inom ramen för de pedagogiska caféer som anordnas vid Högskolan i Gävle.

Det pedagogiska caféet vänder sig till yrkesverksamma i skola, förskola och fritidshem samt till lärarstudenter. Caféerna är en mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och praktiskt laborerande kring aktuella och viktiga teman som vanligen inte kommer fram i de pedagogiska samtalen.

Caféerna arrangeras via zoom (två med teams) tre till fyra gånger per termin och kommer att ha olika teman.

Det pedagogiska caféet arrangeras av Högskolan i Gävle i samverkan med kommuner i region Gävleborg, TeknikerJakten, lärarutbildningarna och Digital Learning Lab vid Högskolan i Gävle.

Läs mer om innehåll och hur du anmäler dig under program.

Program

Vill du medverka och dela med dig av dina erfarenheter eller har du idéer är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Katarina Löf
Mail: katarina.lof@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)