"Väg skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Forskningsprojektet  "Väg-skäl — En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor" har fokus på en grupp lärare som började arbeta 1994. I studien sätts fokus på hur lärarnas yrkeskarriärer sett ut och hur lärares professionella utveckling tagit form under åren fram till dags dato.

Projektet löper över tre år (2012-2015) och sker i samverkan med forskare vid Linnéuniversitetet, där också projektet har sin huvudhemvist. Göran Fransson och Anneli Frelin, som forskar inom området utbildningsvetenskap, medverkar i projektet och ansvarar för ett av tre delprojekt. "Väg-skäl" är ett av 39 projekt (14 procent) som 2011 beviljats medel från Vetenskapsrådet av totalt 279 ansökningar om projektbidrag. Sammanlagt har medel om nära 65 miljoner kronor beviljats.

- Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att Vetenskapsrådet anser att vi är en stark forskningsmiljö, säger Göran Fransson, som också samordnar forskningsgruppen Induction som de båda Gävle-forskarna är verksamma i.

Syftet med projektet är i första hand att beskriva, förstå och förklara de särskilda förhållanden, attityder och strategier som leder till att vissa av lärarna i urvalet väljer att stanna kvar i, lämna eller återvända till - yrket efter närmare 20 år.

Publicerat vid Högskolan i Gävle inom projektet

Frelin, A. & Fransson, G. (2017). Four components that sustain teachers’ commitment to students - a relational and temporal model. Reflective Practice. 18(5), 641–654.

Rytivaara, A. & Frelin, A. (2017). Committed to trouble: Learning from teachers’ stories of challenging yet rewarding teacher-student relationships. Teaching and Teacher Education, Vol 68, 12–20

Fransson, G., & Frelin, A. (2016). Highly committed teachers: What makes them tick? A study of sustained commitment. Teachers and teaching: Theory and practice. 22(8), 896–912. http://dx.doi.org/10.1080/13540602.2016.1201469.

Nordänger, Ulla-Karin, Lindqvist, Per, Frelin, Anneli & Fransson, Göran (2015) “Väg-skäl” – en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. I Vetenskapsrådet Resultatdialogen 2015, Stockholm: Vetenskapsrådet.

Kontakt

Göran Fransson, professor i didaktik
E-post: goran.fransson@hig.se
Anneli Frelin, professor i didaktik
E-post: anneli.frelin@hig.se

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)