Från design till praktik - Skolmiljöer ur ett Nordiskt perspektiv

Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Högskolan i Gävle nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medel har beviljats till en serie workshops på temat ”Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv”, i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Umeå Universitet och Universitet i Oslo. Deltagare från HiG är Anneli Frelin och Jan Grannäs, didaktikforskare med intresse för utbildningsmiljöer och skolbyggnader.

Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES.
Mer information om nätverket

Press:

Högskolan i Gävle

Radio Gävleborg

IT-pedagogen

Elektronik i Norden

Byggkontakt


För mer information, kontakta Anneli Frelin eller Jan Grannäs.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)