Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler - FRAFFÖR

I projektet studeras framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer uppdraget och det dagliga arbetet, utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt.

interiör

Projektet genomförs med bakgrund av att SKL Kommentus har arbetat fram ett nytt funktionsprogram och ramavtal för kommunernas förskolebyggnader. Fallstudier genomförs i tre kommuner, från beställning av en ny förskolebyggnad till efter inflytt. Vi är intresserade av verksamhetens perspektiv på lokalerna, och vilka möjliga framgångsfaktorer som skapas. Deltar gör Annika Elm, Anneli Frelin, Jan Grannäs och Lena O Magnusson. Samtliga forskare är verksamma inom forskargruppen ROLE och projektet har sin placering inom forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer (MLM) i det strategiska forskningsområdet Innovativt Lärande.

Finansiär: FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
Projekttid: 2020-2021 (delstudie 1)

Kontakt

Annika Elm
Telefon: 072-007 20 91
E-post: Annika.Elm@hig.se

Lena O Magnusson
Telefon: 070-291 95 83
E-post: Lena.O.Magnusson@hig.se

Projektledare: Helén Örtegren, SKR
Telefon: 08-452 75 88
E-post: helen.ortegren@skr.se


Publicerad av: Anneli Frelin Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)