IT i lärande

Forskningsgruppen IT i lärande studerar villkoren för användning av IT i utbildning.

Inom ramen för forskningsgruppen "IT i lärande" undersöks och utvecklas villkoren för användning av interaktionsteknologi (IT), utbildning i IT-relevanta frågor samt lärande genom digitala verktyg inom lärarutbildning och skola. I gruppens ambitioner ingår att utveckla IT- och mediakompetensen inom lärarutbildningen, såväl hos lärarutbildare som studenter. Samverkan sker med IT-pedagoger från ett flertal kommuner i Gävleborgsregionen samt med andra lärosäten.

Forskningsgruppen utgör kärnan i forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML) som ingår i det strategiska forskningsområdet (SFO) Innovativt lärande.

Forskningsgruppen medverkar i GRADEresearch som samordnar de två nationella forskarskolorna: Forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE) och Lärarutbildning och skolans digitalisering (UPGRADE).

Läs mer om GRADEresearch

GRADE

Forskningsgruppen driver Digital Learning Lab vid Högskolan i Gävle.

Läs mer om Digital Learning Lab

Som lärarstudent - vill du genom examensarbete kring IT-frågor eller medverka till att utveckla lärarutbildningen? Kontakta Göran Fransson.

Pågående forskning

Making IT happen - A study of advanced use of digital technologies in Swedish upper secondary school (Göran Fransson i samarbete med partners vid Umeå University (Ola J. Lindberg och Andres D. Olofsson). Projektet pågår under åren 2015-2020 och finansieras av Vetenskapsrådet.

Virtual Reality (VR) i olika utbildningskontexter. Inom ramen för Digital Learning Lab (DLL) genomförs explorativa studier tillsammans med lärare för att undersöka utmaningar och möjligheter med att använda VR för undervisning och lärande. Studierna berör t.ex. undervisning inom högre utbildning eller historia på gymnasiet. I det senare fallet samarbetar vi med lärare på Vasaskolan och Polhemsskolan i Gävle, och det gör vi inom ramen för den sk. ULF-samverkan (se webbinar om VR under Innovationsveckan 2020)

Explorativa studier genomförs även i olika yrkeskontexter och i samverka mellan olika ämnen såsom t.ex. Socialt arbete, Vårdvetenskap, didaktik.

Nätbaserat lärande inom högre utbildning. Inom detta projekt genomförs studier kopplat till nätbaserat lärande, exempelvis (a) lärarstudenters användning av digital teknologier, (b) forskningsöversikt kring i vilken mån digitala teknologier används i undervisningen kring läkemedelsberäkning inom sjuksköterskeprogram, (c) förskollärarstudenters uppfattningen om IT-användningen på den egna utbildningen.  ).

Kristina Walldén Hillström. Studerar användningen av iPads i förskolan. Avhandling: Walldén Hillström, K. (2020) I samspel med digitala medier. Förskolebarns deltagande i mulimodala literacypraktiker

Sara Mörtsell (doktorand GRADE). Studerar användningen av digitala teknologier i gymnasieskolan.

Amelie Nebes (Doktorand UPGRADE), Studerar användningen av digitala system i kvalitetsarbete i förskolor.

Kontakt

Professor Göran Fransson
E-post: goran.fransson@hig.se
Telefon: 026-64 86 39

Referenser

Avhandling:

Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value: A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Doktorsavhandling. Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, Stockholm.


Vetenskapliga artiklar:

Fransson, G., Holmberg, J. & Westelius, C. (2020). The challenges of using Head Mounted Virtual Reality in K-12 schools from a teacher perspective. Education and Information Technologies, 25, 3383-3404, doi: 1007/s10639-020-10119-1

Olofsson, A.D., Fransson, G. & Lindberg, O. J. (2020). A study of the use of digital technology and its conditions with a view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative, Educational Studies, 46(6), 727-743, doi: 10.1080/03055698.2019.1651694

Hrastinski, S. & Olofsson, A. & Arkenback, C. & Ekström, S. & Ericsson, E. & Fransson, G. & Jaldemark, J. & Ryberg, T. & Öberg, L-M. & Fuentes, A. & Gustafsson, U. & Humble, N. & Mozelius, P. & Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, 1-19. Doi: 1007/s42438-019-00046-x

Fransson, G., Holmberg, J., Lindberg, J. & Olofsson, A. (2019). Digitalise and capitalise? Teachers’ self-understanding in 21st-century teaching contexts. Oxford Review of Education, 45 (1), 102-118.

Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2018). 'Teachers’ pedagogical reasoning and reframing of practice in digital contexts, The International Journal of Information and Learning Technology, 35(2), 130-142.

Olofsson, A. D., Lindberg, O. J. & Fransson, G. (2018). Students´ voices about information and communication technology in upper secondary schools, The International Journal of Information and Learning Technology, 35(2), 82–92. doi: 10.1108/IJILT-09-2017-0088.

Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017) What do upper secondary school teachers want to know from research on the use of ICT and how does this inform a research design?, Education and Information Technologies, 22, 2897-2914.

Holmberg, J. (2017). Applying a conceptual design framework to study teachers’ use of educational technology. Education and Information Technologies, 22(5), 2333-2349. DOI: 10.1007/s10639-016-9536-3

Lindberg, O. J., Olofsson, A. D. & Fransson, G. (2017). Same but different? An examination of Swedish upper secondary school teachers’ and students’ views and use of ICT in education, International Journal of Information and Learning Technology, 32(2),  122- 132.

Mahdiuon, R., Masoumi, D. & Farastkhah. M. (2017). Quality Improvement in Virtual Higher Education: A Grounded Theory Approach, Turkish Online Journal of Distance Education, 18(1), 111-132.

Bourbour, M. & Masoumi, D. (2016). Practise what you preach: the Interactive Whiteboard in preschool mathematics education. Early Childhood Development and Care. https://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1192617

Fransson, G. (2016). Manoeuvring in a digital dilemmatic space: making sense of a digitised society. Nordic Journal of Digital Literacy, 11(3), 185-201.

Fransson, G. (2016). Online (Web-based) Education for Mentors of Newly Qualified Teachers: Challenges and Opportunities. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5(2), 111-126.

Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ use of ICTs: Towards a typology of practice, Contemporary Issues in Early Childhood, 16(1), 5-17.

Olofsson, A.D., Lindberg, O.J., Fransson, G. & Haugh, T.-E. (2015). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools – a Thematic Review of Research. Nordic Journal of Digital Literacy, Jubileumsnummer (Special Issue) 2006–2016, 103–121.

Holmberg, J (2014). Studying the process of educational design – revisiting Schön andmaking a case for reflective design-based research on teachers’‘conversations with situations’. Technology, Pedagogy and Education, 1–18.

Fransson, G. & Holmberg, J. (2012). Understanding the theoretical framework of technological pedagogical content knowledge: A collaborative self-study to understand teaching practice and aspects of knowledge.Studying Teacher Education. 8(2), 193-204.

Olofsson, A.D.; Lindberg, O.J., Fransson, G. & Haugh, T.-E. (2011). Uptake and Use of Digital Technologies in Primary and Secondary Schools — a Thematic Review of Nordic Journal of Digital Literacy,6(4), 208-226.Licentiatuppsats:

Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor. Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Licentiactuppsats. SERIE: Pedagogisk Forskning i Uppsala 167. Uppsala Universitet.


Böcker/bokkapitel:

Fransson, G. (2020). Practice-based research and Virtual Realities (VR) in a Digital Learning Lab. In S. Trumpa, E. Kostiainen, I. Rehm and M. Rautiainen (2020). Innovative schools and learning environments in Germany and Finland. Research and findings of comparative approaches. Ideas of good and next practice. (pp. 64-65). Waxmann: Münster.

Fransson, G. (2017). Understanding Morality and Ethics: Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Educational Contexts. In O. Dreon & D. Polly (Eds.) Teacher Education for Ethical Professional Practice in the 21st Century. (pp. 72– 97). IGI Global.

Fransson, G., Lindberg, O.J., Olofsson, A.D. & Haugh, T.-E. (2012). Förväntningar och realiteter: Om digitala teknologier i spänningsfältet mellan formulerings- och realiseringsarenor. I: T. E. Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. (s. 274-298). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.


Rapporter:

Berg, A.http://hv.div, CReelman, A. Henriksson, K. & Holmberg, J. (2020). Distansutbildning och e-lärande: utmaningar, möjligheter och alternativa modeller. WP2 delrapport inom K3-projektet "Nya vägar". Rapport.


Konferenspresentationer:

Fransson, G. & Holmberg, J. (2020/Accepted). Teacher students experiences of an immersive Virtual Reality bullying experience. Paper accepted for presentation at the 2020 ICICTE conference (International Conference on Information Communication Technologies in Education) 2-4 July at Samos, Greece.

Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2017). Conditions for implementing ICT in Swedish upper secondary schools: How national strategies for implementation relate to existing local educational practices. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 22-25 August 2017, Copenhagen, Denmark.

Olofsson, A., Lindberg, O. & Fransson, G. (2017). Structure and support rather than state of the art technology? - Mapping students’ talk about information and communication technology in upper secondary school. Paper presented at the International Conference on Information Communication Technologies in Education. Rhodes, Greece July 6-8 2017.

Holmberg, J., Fransson, G. & Fors, U. (2017/accepted). Teachers’ reframing of practice during a design-based research project. International Conference on Information Communication Technologies in Education. Rhodes, Greece July 6-8 2017.

Lindberg, O, Olofsson, A., Fransson, G. & Hansson, A. (2017). Developing awareness of digital competence and skills through dialogue – a methodological reflection. Paper presented at the 11th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2017, 6-8 March, Barcelona, Spain.

Fransson, G., Lindberg, O. & Olofsson, A. (2016) Policy Narratives VS. The Actual Use of Digital Technologies. Practices That Never Meets? Paper  presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 23-26 August 2016, Dublin, Ireland.

Olofsson, A. Lindberg, O. & Fransson, G. (2016). What Do Upper Secondary School Teachers Want To Know From Educational Research On ICT In Teaching And Learning? Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 23-26 August 2016, Dublin, Ireland.

Lindberg, O., Olofsson, A. & Fransson, G. (2016). Contrasting Views – Student and Teachers Perceptions on ICT in Education. International Conference on Information Communication Technologies in Education. Rhodes, Greece July 7-9 2016.

Holmberg, J. (2016) Field-testing a conceptual design framework to study teachers' intentions with and use of educational technology. Paper accepted for presentation at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 8-12 April, 2016, Washington, USA.

Masoumi, D. (2015) ICT integration in teacher education. Paper presented at the EDEN Annual Conference, Barcelona, Spain.

Fransson, G. (2015) Digital Dilemmas in Dilemmatic Space(s): Analysis of a Digitalised Society. Paper presented at The American Educational Research Association (AERA) annual meeting, 16-20 April, 2015, Chicago, USA.

Fransson, G. (2015). Web-based Education for Mentors of Newly Qualified Teachers: Challenges and Opportunities. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 8-11 september 2015, Budapest, Bulgarien.

Fransson, G. (2014). Making sense of a digitalised society? Manoeuvring a digital dilemmatic space. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal.

Holmberg, J. (2014). Exploring theoretical development of Design Based Research: viewing design as reflective conversations with situations. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER), 2-5 september 2014, Porto, Portugal

Holmberg, J. (2013) Added Value? Preschool Teacher Students’ Views On And Examples Of The Added Value Of ICT As A Tool For Learning. Paper presented at the ECER conference in Istanbul, September 2013.

Holmberg, J., Brenner, M., & Hallén, M. (2013) Planning and implementing in-service ICT-training to support development of higher education teachers’ technological pedagogical content knowledge. Paper presented at the annual conference of The European Distance and E-Learning Network (EDEN) in Oslo, 12th-15th June 2013.

Fransson, G. & Lindberg, O. (2012). Policy and use of Digital Technologies. Two sides of a coin that never meets? Paper accepted for presentation at The European Conference on Educational Research (ECER), 18-21 september 2012, Cadiz ,Portugal.

Fransson, G. & Holmberg, J. (2011). Developing digital literacy and digital competence in teacher education: Challenges, dilemmas and opportunities identified through self-study methodology. Paper presented at the 36th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Riga, 24th—28th August 2011.

Publicerad av: Göran Fransson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)