Bildpedagogik

Inom ämnesgruppen bildpedagogik bedrivs både ämnesövergripande och ämnesspecifika forskningsprojekt. De forskningsprojekt som pågår har alla koppling till utbildningsvetenskap och bedrivs inom högre utbildning, på grundskola och i förskola.

Forskning inom bildpedagogik intresserar sig särskilt för ämnesspecifika frågor i relation till lärande och kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningen som bedrivs har koppling till samhälleliga förändringar och samhällsutmaningar med fokus på aspekter av innovativt lärande. Gruppens forskning berör bland annat frågor om ledarskap, estetiska lärprocesser och frågor om visuell kommunikation.

I gruppen pågår ett gemensamt forskningsprojekt med fokus på lärarstudenters uppfattning och förståelse av estetiska lärprocessers möjligheter och kapacitet i relation till professionsutveckling. Dessutom pågår enskilda forskningsprojekt inom ämnesgruppen.

Forskargrupper

Early Childhood Education (ECE)

Forskning om förskola, förskoleklass och fritidspedagogik    
Kontaktperson: fil.dr. Kerstin Bäckman
Läs mer om Early Childhood Education

Forskningsprojekt

Digital teknik

Digitala rörelser – ett projekt med fokus på digital kompetens, digitala möjligheter och estetik i förskolan.

Projektet genomförs av Lena O Magnusson och finansieras med interna meriteringsmedel.

Med kameran som verktyg

Med kameran i handen – barn som producenter.

Ett mindre praktiknära forskningsprojekt i samarbete mellan Gävle kommun, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle, ansvarig forskare Lena O Magnusson. Projektet pågår 2018-2019.

Kontakt

Lena O Magnusson, Fil.dr i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap samt lektor i Bildpedagogik 

Mobil: 076-213 27 76
E-post: lena.o.magnusson@hig.se
Rum: 31:338

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)