Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik Grönblad

Forskarpresentation

Ingegerd Gunvik Grönblad

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Gunvik Grönbladh, I. (2015). Granskning sätts ur spel i dagens rekrytering. Tidningen Curie (27-maj). [Mer information]

Böcker

Petersen, K., Beedholm, K., Engström, L., Gunvik Grönbladh, I. & Larson, L. (red.) (2006). Objektiveringer : En dansk-svensk-norsk antologi om vård, omvårdnad, sygepleje, omsorg og medicin- At tænke med human- og samfundsvidenskab. Uppsala: Uppsala universitet. 165 s. (ESEP: Ethos in Society, Education and Practices 7) Länk [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2004). "Det bästa skolbiblioteket som tänkas kan-" : om informationsvanor och förändrade gränser i Projekt lärcentra. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. 72 s. [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. & Giertz, B. (1998). Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika mån? : en kartläggning av pedagogiska meriter vid tillsättning av lektorat. Uppsala: Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala Univ.. 103 s. (Rapportserie från Enheten för utveckling och utvärdering, Uppsala universitet 11) [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (1995). Introduktionskurs för lärare i PBI : ett pedagogiskt trick? : synpunkter från ADB-lärare på en kompetensutvecklingsinsats vid Uppsala universitet. Uppsala: Inst. för ADB och datalogi, Uppsala universitet. 23 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Gunvik Grönbladh, I. (2014). Att bli bemött och att bemöta : En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet. Diss. , 2014. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 203 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Gunvik Grönbladh, I. (2008). När jag fångade Bourdieu. Att sætte spor på en vandring fra Aquinas till Bourdieu - æresbog till Staf Callewaert. Köpenhamn: Hexis. [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2006). Vetenskaplig skicklighet och pedagogiska meriter?. Fältanteckningar Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Stockholm: Elanders Gotab. [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2005). Kommentarer till en kurs - att gå vilse i artisteri och vetenskap. I kunskapens gränsland : en essäsamling från kurserna Artisteri och kunskap och Artisteri och vetenskap 2003-2004. Uppsala: Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. S. 7-27. [Mer information]
Riis, U. & Gunvik Grönbladh, I. (1999). En enkät till 61 kommuner våren 1998. utvecklingen beror då inte på användningen av datorer...'. Stockholm: Liber. [Mer information]

Konferensbidrag

Gunvik Grönbladh, I. (2010). Praxeology in judging pedagogical merits. . [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2005). The struggle between scientific and pedagogical qualifications in hiring academic teachers in nursing education. . [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2002). What is Excellence in Teaching?. . [Mer information]
Gunvik Grönbladh, I. (2000). Restructuring tendencies and the school-librarians changing of boundaries?. . [Mer information]

Rapporter

Petersen, K., Gunvik Grönbladh, I. & Larson, L. (2005). Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet : – en projektsammanfattning. Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet. (ESEP: Ethos in Society, Education and Practices 5) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)