Forskarpresentation

Erika Björklund

Forskarpresentation

Erika Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik

Erika Björklund tillhör ämnet pedagogik och är främst aktiv inom det hälsopedagogiska området. Erika Björklund arbetar för närvarande med att utforma ett forskningsprojekt om lärares elevhälsoarbete och intresserar sig även för hur idéer om hälsa ges och får utrymme i pedagogisk forskning och idébildning. Bland annat intresserar sig Erika Björklund i det sammanhanget för hur njutning används som pedagogiskt verktyg i hälsoarbete, hur genus och evolutionsteoretiska idéer tar sig uttryck i hälsofrämjande arbete och med vilka effekter för hur kvinnor och män inbjuds till att förstå sig själva som hälsosamma varelser, samt för hur forskare i ämnet pedagogik intresserar sig för hälsoområdet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Erika Björklund engagerad i ett par olika forskningsprojekt:

Hälsa i ämnet pedagogik. Syftet med projektet är att utforska vilket intresse forskare i ämnet pedagogik har för hälsoområdet. Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling och pågår under 2016-2017.
Lärares elevhälsoarbete. Ett annat av Erika Björklunds projekt inleds under 2017 och handlar om hur lärare i sitt vardagliga arbete ser på och arbetar med elevers hälsa. Projektet bidrar med kunskap om hur lärare ser på gränsdragningen mellan det hälsoarbete som lärare gör i och utanför klassrummet jämfört med det hälsoarbete som elevhälsoteamen gör.

LÄS MER OM

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)