Forskarpresentation

Erika Björklund

Forskarpresentation

Erika Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik

Erika Björklund tillhör ämnet pedagogik och är främst aktiv inom det hälsopedagogiska området. Erika Björklund arbetar för närvarande med att utforma ett forskningsprojekt om lärares elevhälsoarbete och intresserar sig även för hur idéer om hälsa ges och får utrymme i pedagogisk forskning och idébildning. Bland annat intresserar sig Erika Björklund i det sammanhanget för hur njutning används som pedagogiskt verktyg i hälsoarbete, hur genus och evolutionsteoretiska idéer tar sig uttryck i hälsofrämjande arbete och med vilka effekter för hur kvinnor och män inbjuds till att förstå sig själva som hälsosamma varelser, samt för hur forskare i ämnet pedagogik intresserar sig för hälsoområdet.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Erika Björklund engagerad i ett par olika forskningsprojekt:

Hälsa i ämnet pedagogik. Syftet med projektet är att utforska vilket intresse forskare i ämnet pedagogik har för hälsoområdet. Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling och pågår under 2016-2017.
Lärares elevhälsoarbete. Ett annat av Erika Björklunds projekt inleds under 2017 och handlar om hur lärare i sitt vardagliga arbete ser på och arbetar med elevers hälsa. Projektet bidrar med kunskap om hur lärare ser på gränsdragningen mellan det hälsoarbete som lärare gör i och utanför klassrummet jämfört med det hälsoarbete som elevhälsoteamen gör.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Björklund, E. & Wright, J. (2017). Gender and evolutionary theory in workplace health promotion. Health Education Journal, 76 (8), 893-905. 10.1177/0017896917722372 [Mer information]

Doktorsavhandling

Björklund, E. (2008). Constituting the Healthy Employee? : Governing gendered subjects in workplace health promotion. Diss. , 2008. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 223 s. (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 90) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Björklund, E. (2009). Hälsa och anställningsbarhet : en kritisk analys. Anställningsbarhet : Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. S. 137-151. Länk [Mer information]
Björklund, E. (2007). What "is" feminist poststructuralist writing?. Present challenges in gender research. Umeå: National School of Gender Research, Umeå University. S. 15-28. [Mer information]

Konferensbidrag

Björklund, E. (2021). The Dissolution of Occupational Health and Safety Training in Swedish Vocational Education and Training?. . [Mer information]
Björklund, E. (2019). The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discourses about electricians in vocational education. . [Mer information]
Björklund, E., Nordlöf, H. & Djupsjöbacka, M. (2018). Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field. . [Mer information]
Djupsjöbacka, M., Björklund, E. & Nordlöf, H. (2018). Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie. FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018 : Program och Abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 92-. [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2016). Disciplined by pleasure : Pleasure as a mode of governing in health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. Social Justice, Equality and Solidarity in Education?. Länk [Mer information]
Björklund, E. & Gustavsson, M. (2016). Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-2014. . [Mer information]
Björklund, E. (2014). Risk and pleasure in health promotion. . Länk [Mer information]
Björklund, E. (2013). Teaching employees to “do” health and wellness : Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. & Wright, J. (2012). Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion : a gender analysis. AARE-APERA 2012. [Mer information]
Björklund, E. (2011). Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion. . [Mer information]
Björklund, E. (2007). Constructing healthy bodies in health education. . [Mer information]
Björklund, E. (2005). Writing Different(ly)?. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Theoretical Perspectives on the Body. . [Mer information]
Björklund, E. (2004). Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention. . [Mer information]
Björklund, E. (2002). Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys. . [Mer information]
Björklund, E. & Wijk, K. (2002). Gender and educational ”safer sex” interventions. . [Mer information]
Björklund, E. (2001). Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program. . [Mer information]

Rapporter

Björklund, E. & Grysell, T. (2007). Förväntade lärandemål : ett arbete från en projektbaserad universitetspedagogisk kurs vid Umeå universitet. Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet. 23 s. (Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2007:1) Länk [Mer information]
Björklund, E. (2007). Issue Histories Sweden : Series of Timelines of Policy Debates. Vienna: 63 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)