Forskarpresentation

Göran Fransson

Göran Fransson, Professor i didaktik. Akademin för utbildning och ekonomi

Forskarpresentation

Göran Fransson

Professor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Göran Fransson är professor i didaktik och docent i pedagogik.

Göran Franssons forskning är framförallt riktade mot skolans område och frågor kopplat till lärares arbete, yrkesintroduktion och yrkeskunnande, men han har även studerat andra yrkesgrupper såsom militära officerare, stridspiloter, arkitekter, ingenjörer och sjuksköterskor. En stor del av Franssons forskning handlar om mentorskap och kollegialt lärande inom lärarprofessionen. Han forskar även kring digitala teknologier i olika utbildningssammanhang, framförallt inom gymnasieskolan men även relaterat till högre utbildning. Policyanalyser och kopplingen till olika policyfrågor är vanligt förekommande i hans forskning, liksom frågor kring profession och professionaliseringsprocesser. Högskolepedagogiska frågor ligger Fransson nära om hjärtat och han är inom det området verksam inom såväl forskning, utbildning som högskolepedagogik utveckling.

Fransson leder forskningsgruppen Induction och IT i lärande samt forskningsprogrammet Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande (DTML) som ingår i det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

AKTUELL FORSKNING

När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola (i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet), 2015-2018 finansierad av Vetenskapsrådet

Användningen av Virtual Reality i olika utbildningssammanhang, företrädesvis grund- och gymnasieskola.

Teacher registration, mentoring and education of mentors for NQTs, finansierad av forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle

Drug-calculation, a research-overview how digital technologies are used for drug-calculation in nurse education. Högskola i Gävle.

LÄS MER OM

Brödtext

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)