Forskarpresentation

Göran Fransson

Göran Fransson, Professor i didaktik. Akademin för utbildning och ekonomi

Forskarpresentation

Göran Fransson

Professor

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

Göran Fransson är professor i didaktik och docent i pedagogik.

Göran Franssons forskning är framförallt riktade mot skolans område och frågor kopplat till lärares arbete, yrkesintroduktion och yrkeskunnande, men han har även studerat andra yrkesgrupper såsom militära officerare, stridspiloter, arkitekter, ingenjörer och sjuksköterskor. En stor del av Franssons forskning handlar om mentorskap och kollegialt lärande inom lärarprofessionen. Han forskar även kring digitala teknologier i olika utbildningssammanhang, framförallt inom gymnasieskolan men även relaterat till högre utbildning. Policyanalyser och kopplingen till olika policyfrågor är vanligt förekommande i hans forskning, liksom frågor kring profession och professionaliseringsprocesser. Högskolepedagogiska frågor ligger Fransson nära om hjärtat och han är inom det området verksam inom såväl forskning, utbildning som högskolepedagogik utveckling.

Fransson leder forskningsgruppen Induction och IT i lärande samt forskningsprogrammet Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande (DTML) som ingår i det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande.

AKTUELL FORSKNING

När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola (i samarbete med forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet), 2015-2018 finansierad av Vetenskapsrådet

Användningen av Virtual Reality i olika utbildningssammanhang, företrädesvis grund- och gymnasieskola.

Teacher registration, mentoring and education of mentors for NQTs, finansierad av forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle

Drug-calculation, a research-overview how digital technologies are used for drug-calculation in nurse education. Högskola i Gävle.

LÄS MER OM

Examina‌

Doktorsexamen, pedagogik
2006-03-08
Filosofie licentiat, pedagogik
2001-04-08
Filosofie magister i pedagogik
1999-03-31
Grundskollärarexamen 1-7 ma/no
1994-12-16

Docentkompetens

2012-05-31 antagen som docent i pedagogik vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Anställningar (nuvarande och tidigare)‌

Högskolan i Gävle

2017-01-01 --
Professor i didaktik, 100 %

2006-04-01 - 2016-12-31
Lektor i Didaktik, 100%

2000-01-01 - 2006-03-31
Universitetsadjunkt, tillsvidare 100%

1998-07-01 - 2000-01-01
Universitetsadjunkt, tillsvidare 50%

1997-07-01 - 1998-06-30
Universitetsadjunkt

1997-05-10 - 1997-05-16
Timlärare

1996-07-01 - 1996-12-31
Assistent, fortbildningsverksamhet, 50%

1995-11-06 - 1996-07-01
Timlärare

Skolverket

1998-08-17 - 1999-04-30
Expertuppdrag inom utvärderingsprojekten "Valfrihet i skolan" och "Effekter av ämnesprov i år nio"

Försvarshögskolan (FHS/LI)

1998-11-01 - 2000-06-30
Forskningsassistent, utvärderingsprojekt "Pedagogisk utveckling av JAS", 60%

Ericsson Telecom AB

1989-08-07 - 1996-09-01
Servicetekniker (studieledig större delarna av 1992-1996)

Gävle grundskolor

1996-08-12 - 1997-08-11
Lärare 7-9, Ma/NO, 50%.

1995-08-15 - 1996-06-01
Tillfälliga anställningar

1994-12-07 - 1995-06-15
Anställning lärarvikarie grundskolans samtliga årskurser

Administrativa förtroendeuppdrag (urval)

2020-02-06--
Styrelseledamot i GRADE RESEARCH, styrelse som samordnar de nationella forskarskolorna GRADE (2018-2022) och UPGRAD (2020-2024), båda finansierade av Vetenskapsrådet

2019-01-30 - - 2019-12-31
Ledamot i styrgruppen för den strategiska forskningsmiljön Innovativt Lärande vid HiG.

2018-11-20 - - 2019-06-30
Medverkan i projektet Riktlinjer för ledningsstrategi för forsknings- och innovationssamverkan, HiG.

2018-05-28 – 2019-12-31
Ledamot i Styrgruppen för Uppsala-Noden rörande den nationella försöksverksamheten kring ULF-avtal

2018-01-01 - -
Adjungerad styrelseledamot i Regionalt utvecklingscentrum i X-län (RucX)

2018-01-01--2020-02-06
Styrelseledamot i den nationella forskarskolan för digitala teknologier i utbildning (GRADE). (Uppdrag övergick 2020 till styrelsen för GRADE RESEARCH)

2017-06-07 - - 2018-01-31
Ledamot i arbetsgruppen för kunskapsmiljön Lärande Livsmiljöer

2016-09-01 - - 2017-09-01
Utbildningsledare Masterprogram i utbildningsvetenskap, vid HiG

2012-01-24 - 2014-12-31
Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden

2009-03-01 - 2011-12-31
Ledamot i Lärarutbildningsnämnden

2006-01-01 - 2009-01-31
Ledamot i Lärarutbildningsnämnden

2007-12-18 - 2008-02-15
Referensgruppen för vetenskaplig publicering och utvärdering vid HiG.

2007-03-15 - 2008-03-01
HiGs representant i NSHUs referensgrupp för pedagogisk utveckling och breddad rekrytering.

2006-03-22 - 2008-02-16
Ordförande i Pedagogiska Rådet vid HiG

2002-04-01 - 2008-05-01
Ledamot i interimistisk organisation för forskningsetiska råd vid HiG

2000-07-01 - 2002-12-31
Ledamot av forskningsnämnden (FoN) vid HiG.

Administrativa utredningsuppdrag (urval)

2007-04-23
Riktlinjer för betygsättning vid HiG

Internationella nätverk

- AERA (SIG nr 149 "Research on Teacher Induction" och SIG nr 66 " Mentorship and Mentoring Practices").
- ECER (SIG Professional Development)
- Inom ramen för de svenska nationella forskarskolorna GRADE och UPGRADE

Externfinansierad forskning

Vetenskapsrådet:

Forskarskolan UPGRADE, 2020-2024

Forskarskolan GRADE, 2018-2022

Making IT Happen. En studie av IT användningen i gymnasieskolan.
(Umeå universitet, Mittuniversitetet och HiG). 2015-2018,
Ca 40 % av tjänst.

AFA Försäkring:
Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektors förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. 2013-2015. Ca 25 % av tjänst Projektledare: Göran Fransson

Vetenskapsrådet:
Crossroads - a longitudinal study of choices and values in teachers´ work trajectories. 2012-2014 (Linneuniversitetet och HiG, Linneuniversitetet huvudsökande). Ca 20 % av tjänst.

Vetenskapsrådet:
Forskningsprojektet Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling, 2006-2010. 30 % av tjänst under 3 år.

FAS:
Forskningsnätverket Newly Qualified Teachers in Northern Europe
— Research and Development Network (NQTNE), (2005-2007). (Expenser, ej tid).

Lärarhögskolan i Stockholm:
Forskningsöversikt omfattandes 2 månaders arbete hösten 2002

Försvarshögskolan i Stockholm:
Forskning nyblivna fänrikars första tid i yrket. Omfattning en
månads arbete under tidsperioden 2001-10-01 - - 2001-12-30

Högskoleverket
2 år av forskarutbildning, 1999-2002

Projektledning

2017-- Lokal projektledare vid HiG för den nationella försöksverksamheten kring ULF-avtal (Utveckling – lärande- forskning).
2013-2016 Utveckling av masterprogram i pedagogik/didaktik (HiG)
2013-2016 Forskningsprojektet Rektors arbete och lämplighetsprövning
2011-09-01-- Kommunnätverket Induction
2011-07-01-- Forskningsgruppen Induction
2006-01-01-- Forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle. Sedan 2006 ett delat projektledarskap med professor Christina Gustavsson
2006-08-23 -- Projektledare för forskningsgruppen IT i lärande/IT i
lärarutbildningen vid HiG.
2005-06-01 -- Koordinator för nätverket Newly Qualified Teachers in Northern Europe - Research and Development Network (NQTNE)
1999-2000 Biträdande projektledare för Kommunnätverket induction (Projektledare Åsa Morberg)

Vetenskapliga expertuppdrag

2014 Anlitad som nationell expert på svenska förhållanden kring lärarlegitimation, introduktionsår och mentorskap i den finska statliga utredningen om introduktionsår. Särskild utredare Hannu Heikkinen, University of Jyväskylä.

2011-2014 En av nio nationella experter inom den svensk
delen av den internationella studien Teaching and Learning
Survey (TALIS), organiseras av OECD och utförs av Skolverket
Sverige.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)