Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik

Bitr. vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande

Bitr. vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Didaktik

Strategiskt forskningsområde: Innovativt lärande - presentation av området här

Forskargrupp: ROLE - Research on Learning Environments

AKTUELL FORSKNING

  • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Finansiär: SKR

LÄS MER OM

Föreläser, examinerar och handleder på lärarprogrammet samt masterprogrammet i utbildningsvetenskap samt fortbildning. Har även medverkat i forskarutbildning på andra lärosäten i rollen läsare på manus, opponent och betygsnämndsledamot. 

Undervisning inom högskola/universitet:

Handledare, doktorand

Anna Wistrand, Didaktik, Uppsala Universitet. Biträdande handledare. Beräknad disputation 2022.

Boni Wozolek, Curriculum & Instruction, Kent State University, Ohio, USA. Biträdande handledare/medlem i Dissertation Committee. Disputerade 22 juni 2015.

Opponent på avhandling

2019 Henrik Lindqvist, Linköpings Universitet

2018 Helena Colliander, Linköpings Universitet

2015 Ilona Rinne, Göteborgs Universitet.

Opponent på licentiatuppsats

2017 Ulrika Larsdotter Bodin, didaktik, Mälardalens Högskola, 2017.

Ledamot i betygsnämnd, disputation

2018 Pernilla Kallberg, Mälardalens högskola

2015 Marita Cronqvist, pedagogiskt arbete, Göteborgs Universitet (Högskolan i Borås).

Diskutand på avhandlingsmanus

2018 Pernilla Kallberg, didaktik, avhandlingsseminarium (slutsem), Mälardalens Högskola.

2017 Nils Kirsten, didaktik, avhandlingsseminarium (50% manus), Uppsala Universitet.

2016 Eva-Lena Erixon, pedagogik, avhandlingsseminarium (slutsem.), Högskolan Dalarna.

2015 Pernilla Kallberg, didaktik, licentiatseminarium (90% manus), Mälardalens Högskola.

2014 Sören Högberg, pedagogik, avhandlingsseminarium (50% manus), Örebro Universitet.

Undervisning på grund- och avancerad nivå

2018

Examinator i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

Handledare i kurserna Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 15 hp.

Föreläsare i kurserna Ledarskap för ämneslärare, avancerad nivå, 15 hp.

2017

Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Lärare i kurserna Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv F-3, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv 4-6, 7,5 hp samt Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp, och Ledarskap KPU, 15 hp.

2016

Gästföreläsare i kurserna EDUC 313, General Methods and Planning, och EDUC 144, Foundations of American Education, (University of Scranton, Pennsylvania, USA).

Kursansvarig för kurserna Didaktik 91-120 hp, avancerad nivå, 30 hp och Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kurserna Didaktik D, avancerad nivå, 15 hp, Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 15 hp (2 arbeten) och Examensarbete inom lärarprogrammet, Didaktik 30 hp (3 arbeten).

Lärare i kurserna Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp.

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för lärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Perspektiv på läraryrket KPU, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp.

2015

Kursansvarig för kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap 4-6, 7,5 hp.

Handledare i kursen Examensarbete i Didaktik, 15 hp. (1 arbete)

Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp.

Lärare i kursen Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap F-3, 7,5 hp.

Föreläsare i kurserna Vetenskapsteori, forskningsmetodik och utvecklingsarbete för yrkeslärare, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Ledarskap för yrkeslärare, 7,5 hp, Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp, Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp

2014              

Examinator i kurser

Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, delkurs 2, 7,5 hp, avancerad nivå (Örebro Universitet)

Föreläsare i kursen Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv, 7,5 hp

2013

Föreläsare i kursen Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (Örebro Universitet)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp

Föreläsare i kursen Ledarskap för lärande, 13,5 hp

2012

Gästföreläsare i kursen CI 67007, Critical Reflections in Curriculum and Instruction, avancerad nivå, (Kent State University, Ohio, USA)

Gästföreläsare i kursen EDUC 346, Social Studies for PreK-4, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Gästföreläsare i kursen EDUC 250, Early development and intervention, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 15 hp, (2 arbeten)

Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik/Pedagogik: 30 hp, avancerad nivå (2 arbeten)

2011
Gästföreläsare i kursen EDUC 501, Educational Psychology, (University of  Scranton, Pennsylvania, USA)
Gästföreläsare i kursen EDUC 346, Social Studies for PreK-4, (University of Scranton, Pennsylvania, USA)
Handledare, Examensarbete 15 hp inom magisterprogrammet i Utbildning och undervisning, avancerad nivå (Uppsala Universitet) (1 arbete)
Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 30 hp, (1 arbete)
Handledare, Examensarbete i lärarprogrammet: Didaktik 15 hp, (3 arbeten)
Delkursansvarig och lärare, Ledarskap för lärande 13,5 hp, inom AU 2
Delkursansvarig och lärare, De yngre barnens läs- och skriverövrande 7,5 hp
Lärare i kursen The Swedish Education System, 7,5 hp, inom ERASMUS
Examinator, Skolan som stöd för utsatta barn/ungdomar 15 hp
Delkursansvarig, lärare och handledare (3 arbeten) i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (Uppsala Universitet)
Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)

2010
Handledare ca 5 examensarbeten, lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)  Seminarieledare och betygsättande lärare, Perspektiv på läraryrket 15 hp, inom  AU 1 (Högskolan i Gävle)
Delkursansvarig, lärare och handledare (4 arbeten) i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik
Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (sammanlagt ca 45 studenter)
Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3
Föreläsare i Skolverkskursen Sex- och samlevnadsundervisning — skolpraktik och forskningsperspektiv
Föreläsare i kursen Pedagogik med didaktisk inriktning II, avancerad nivå, delkurs 2, 15 hp (Örebro Universitet)
Handledare för två examensarbeten inom Lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)

2009
Delkursansvarig, lärare och handledare i Examensarbete i specialpedagogik 15 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (ca 50 studenter i kursen, handlett 3 arbeten)
Delkursansvarig och betygsättande lärare Vetenskaplig teori och metod inom specialpedagogisk forskning 7,5 hp inom magisterprogrammet i specialpedagogik (35 studenter i kursen)
Föreläsare i kursen Historiska perspektiv på specialpedagogik
Föreläsare i kursen Ledarskap och grupprocesser inom AUO 1
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisningens villkor och genomförande inom AUO 2
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen AUO 3

2008
Handledare för två C-uppsatser inom Lärarprogrammet
Betygsättande lärare ca 10 VFU-besök inom Examenskursen

2007
Betygsättande lärare 5 VFU-besök inom Examenskursen
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och grupprocesser 7,5 hp inom AUO 1
Handledare för fyra C-uppsatser inom Lärarprogrammet (UU: 1, HiG: 3)

2006
Handledare för två C-uppsatser inom Lärarprogrammet (Högskolan i Gävle)
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom AUO 1
Betygsättande lärare ca 20 VFU-besök inom Examenskursen

2005
Betygsättande lärare Examensarbeten 5 p
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Undervisning i ett samhällsperspektiv 5 p,
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Ledarskap och lagarbete 5 p inom Lärares arbete A
Seminarieledare och betygsättande lärare i kursen Att utveckla arbetslag 5p inom uppdragsutbildningen NEBUS
Betygsättande lärare ca 30 VFU-besök inom Examenskursen

2004
Lärare + adm. i kursen Ledarskap och lärande 10 p inom AU2 (Högskolan i Gävle)

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)