Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik

Bitr. vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande

Bitr. vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Didaktik

Strategiskt forskningsområde: Innovativt lärande - presentation av området här

Forskargrupp: ROLE - Research on Learning Environments

AKTUELL FORSKNING

  • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Finansiär: SKR

LÄS MER OM

Anställning:

2018 — Professor i didaktik

2011 — 2018 Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Uppsala Universitet
2010 Vik. Universitetslektor i Didaktik, Högskolan i Gävle
2009 — 2010 Universitetsadjunkt i Didaktik, Uppsala Universitet
2004 — 2009 Doktorand i Didaktik Uppsala Universitet
2004 Amanuens i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1992 — 2003 Lärare år 3-7, Gävle kommun
1990 — 1992 Lärare år 4-6, Sigtuna kommun

Utbildning:

2014 Docent i Didaktik, Uppsala Universitet

2010 FD i Didaktik, Uppsala Universitet
2005 FM i Pedagogik, Högskolan i Gävle
2004 FK i Pedagogik, Högskolan i Gävle
1990 Mellanstadielärarexamen, Högskolan i Gävle-Sandviken

Erhållna forskningsmedel:

2018

Projekt: IFOUS fokuserar Bygga skola. IFOUS (sammanlagt 1,05 MKR) samarbete med Arkitekturanalys och Jan Grannäs, HiG.

2017

Nätverksbidrag: From design to practice. School environments from a Nordic Perspective. Vetenskapsrådet (Dnr 2017-00079, sammanlagt 434 TKR), samarbete med University of Iceland, Umeå Universitet, Oslo Universitet och Aarhus Universitet.

Projekt: Laborativ aktivitetsanpassad skolmiljö i Hudiksvall. Vinnova, (dnr 2017-02146, sammanlagt 5 MKR), samarbete med RISE Acreo AB, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls kommun och Jan Grannäs, HiG.

2015

Rektors strategiska medel (medsökande) för pilotstudie, Högskolan i Gävle (554 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2013

Planeringsbidrag: för forskningsprojekt i didaktik, Grants Office, Högskolan i Gävle (50 TKR), samarbete med Jan Grannäs och Silvia Edling, HiG.

Rektors forskningsmedel (medsökande), inbjudan av gästforskare Silvia Edling (625 TKR), samarbete med Jan Grannäs, HiG.

2012

Projekt: Rektors arbete och lämplighetsprövning av nya lärare. En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter införandet av lärarlegitimation. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 120292, 2,1 MKR) samarbete med Göran Fransson och Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

2011
Projekt (ledare): Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer - en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum. Finansiär: AFA Försäkring (dnr 110145, 2 MKR) samarbete med Jan Grannäs, Högskolan i Gävle.

Projekt: "Väg-skäl" - En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor. Finansiär: Vetenskapsrådet (dnr 721-2011-5993, sammanlagt 4,5 MKR), samarbete med Göran Fransson, Högskolan i Gävle och fyra forskare från Linnéuniversitetet.

2010
Utbildningsvetenskapliga fakultetens forum för Ämnesdidaktik:
Planeringsbidrag ht -10: Att krocka med genus i lärarutbildningen (med Silvia Edling och Karin Hjälmeskog).

Uppdrag:

2018

Redaktionsmedlem: Utbildning och Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

Internationell referensperson, projektet Early career teachers’ professional agency across four European countries, Academy of Finland.

Referee-uppdrag: Teaching and Teacher Education, Nordic Studies in Education, University of Iceland (promotion case), ISATT Conference and Proceedings book

Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

Medlem i projektgrupp, Revidering av Högskolans anställningsordning samt Forskarutbildningsrättsansökan i Pedagogiskt arbete

Remisshandläggare, Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, SOU 2018:17

2017

Referee-uppdrag: ISATT Conference

Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2016

Referee-uppdrag: Educational Theoy, Teaching and Teacher Eduation, Israel Science Foundation, AERA Annual Meeting

Representant för didaktikämnet, Granskningsgrupp för antagning av fyra doktorander i Utbildningsvetenskap.

Representant för akademin, Valberedningen till Högskolestyrelsen.

Medlem i Akademirådet, Akademin för Utbildning och Ekonomi.

Vice ordförande samt representant för akademin i anställningsnämnden, HiG.

2015

Akademins representant i arbetsgrupp, samverkan med Gävle kommun.

Medlem i Editorial Board, International Journal of Curriculum and Social Justice.

Vice ordförande i anställningsnämnden, HiG.

Referee-uppdrag, Teaching and Teacher Education

Referee-uppdrag, AERA Annual Meeting 2016

2014

Medlem i Advisory Board, OSU-project, Participatory planning project to support the sustainable development of both learning environment and culture of the Teacher Training School of University of Tampere. Tammerfors Universitet, Research director: Tiina Soini.

Projektledare (tillsammans med Daniel Pettersson), Utvecklingsprojekt: Utveckling av tredje forskningsprofil med bas i pedagogik/didaktik, HiG.

Projektledare (en av två), utveckling av tredje forskningsprofil med bas i pedagogik/didaktik, Högskolan i Gävle.

Referee-uppdrag, AERA Annual Meeting 2015

2013

Ordförande i Nomination Committee, SIG (Special Interest Group) Lives of Teachers, AERA.

Referee-uppdrag, Teaching and Teacher Education

Referee-uppdrag, Journal of Educational Change

2012
Referee-uppdrag, AERA Annual Meeting 2013
Referee-uppdrag, Teaching and Teacher Education

2011
Referee-uppdrag, AERA Annual Meeting 2012
Referee-uppdrag, Journal of Curriculum Studies
Referee-uppdrag, Nordic Studies in Education
Medlem i gruppen för grundlärare 4-6, examensrättsansökan lärarutbildning

2010
Referee-uppdrag, Journal of Curriculum Studies.
Medlem i referensgrupper, LUT 2011, Utb.vet. kärnan, samt Ledarskap.

2009
Institutionens representant i Nätverk för utbildningsledning.
Referee-uppdrag, tidskriften Nordisk Pedagogik.

2008-2009
Suppleant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik.

2008
Doktorandrepresentant i Institutionsstyrelsen, Institutionen för Didaktik.

2004—2008
Doktorandrepresentant i Utbildningsvetenskapliga fakultetens Rekryteringsgrupp.

Inviterade presentationer:

2017

Skolforum, Stockholm, 31 oktober (UR samt Lärarnas Yrkesetiska Råd)

SPSM, Lycksele, 15 augusti

Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 7 april

Ljusdals kommun, Ljusdal, 23 februari

2016

Högskolan i Dalarna, högre seminariet i Utbildningsvetenskap, 26 oktober

Bok- och Biblioteksmässan (UR, Liber samt HiG), Göteborg, 21-22 september

Intervju, Lärlabbet student (UR), sänt hösten -16, samt på UR play

Högskolan Kristianstad, högre seminariet, 1 juni

Unga Klara/Folkteatern Gävleborg/UR: Gävle, 27 april, Stockholm, 28 april

Södertörns högskola, Lärarutbildningens högre seminarium, Huddinge, 26 april

Classroom Management SIG Business Meeting, AERA: Washington D.C., 9 april

AFA Försäkring, Regionala dagar: Växjö, 3 mars, Örebro, 21 april, Östersund, 21 april, Stockholm, 17 maj

HiG-seniorerna, 9 februari

2015

AFA Försäkring, Regionala dagar: Borlänge, 23 september, Umeå, 15 oktober; Malmö, 10 november, Göteborg, 1 december

Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 8 oktober

Bok- och biblioteksmässan (AFA), Göteborg, 24 september

Utbildningsministerns dialogmöte, Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola, Gävle, 18 september

Gävle kommun, utbildningsdagar, 13-14 augusti

Kollegial handledning och synligt lärande, konferens, Stockholm, 5 maj

En bok, en författare. Intervju om boken Lyhörda lärare. UR-program (sänt i Kunskapskanalen, 9 mars, samt på SVT Play)

Docentföreläsning, Uppsala Universitet, 13 mars

2014              

Lärarförbundet, Karlstad, 15 oktober

Lärarförbundet, Jönköping, 9 oktober

#megapedapub, Stockholm, 6 oktober

Lärarnas Yrkesetiska Råd, Stockholm, 9 maj

Örebro universitet, högre seminariet, 3 mars

BRIS-seminarium, Stockholm, 11 februari

HiG-seniorerna, Gävle, 4 februari

2013       

Regionalt Utvecklingscentrum, X-län, 28 oktober

Linköpings universitet, Kollegium för skolforskning, 23 oktober

Regionalt Utvecklingscentrum, X-län 28 oktober

Lärarmötet: Tema relationer. Inspelad film, Lärarförbundet, september

2012
Södertörns högskola, högre seminariet, Huddinge, 5 mars

2011
Lärardagarna 2011, Lärarförbundet, Stockholm, 21 juni
Göteborgs Universitet, IDPP, högre seminariet, 19 maj
Rikskonferens, IV/Introduktionsprogrammen, Eskilstuna, 4 maj
Rikskonferens, Aktuell forskning för skolan, Stockholm, 8 feb
Arbetskonferens, Lärarnas yrkesetiska råd, 2 feb

2010
Linnéuniversitetet, Kalmar, högre seminariet, 18 nov
Linnéuniversitetet, Kalmar, föreläsning för lärarutbildare, 18 nov
Skolforum, Nationell mässa för lärare, Stockholm, 1 nov
Mälardalens Högskola, högre seminariet, 20 sept
Högskolan i Kristianstad, högre seminariet,17 sept
Institutionen för Didaktik, Uppsala Universitet 21 juni
Regionalt UtvecklingsCentrum, Uppsala Universitet, En dag om Lärarutbildningen, 2 juni

Erhållna resebidrag, stipendier etc. :

2016

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF): Författarstipendium.

2014

Gästforskarstipendium, University of Tampere, Finland.

2013              

SLFFs författarstipendium.

2011
Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse:
Forskningsstipendium för vistelse på Sigtunastiftelsen.

2010
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse:
Resebidrag för konferensresa.
Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse:
Forskningsstipendium för vistelse på Sigtunastiftelsen.
Göransson-Sandviken resestipendium, GH Nation, Uppsala Universitet:
Resebidrag för konferensresa till ICIRE, AAACS och AERA, USA.

2009
Göransson-Sandviken resestipendium, GH Nation, Uppsala Universitet:
1) Resebidrag för konferensresa till AAACS och AERA.
2) Resebidrag för vistelse vid Stirling University, Scotland.

2008
Göransson-Sandviken resestipendium, GH Nation, Uppsala Universitet:
Resebidrag för konferensresa till NERA, Köpenhamn.

2005
VR:s Utbildningsvetenskapliga kommitté:
Resebidrag för konferensresa till NERA, Oslo.

2003
Hederspris i JämO:s uppsatstävling med C-uppsatsen Den femte mannen.
Om mötet mellan en bok, elever och genus.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)