Forskarpresentation

Anneli Frelin

Anneli Frelin, professor didaktik vid Högskolan i Gävle. Bild tagen 190206.

Forskarpresentation

Anneli Frelin

Professor i didaktik

Bitr. vetenskaplig ledare strategiskt forskningsområde Innovativt lärande

Bitr. vetenskaplig ledare forskningsprogram Morgondagens lärmiljöer

Forskningsämne: Didaktik
Forskningsområde: Didaktik

Strategiskt forskningsområde: Innovativt lärande - presentation av området här

Forskargrupp: ROLE - Research on Learning Environments

AKTUELL FORSKNING

  • Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler Finansiär: SKR

LÄS MER OM

Utbildningsmiljö, lärmiljö, rumsliga dimensioner och teori, didaktisk teori, lärares arbete, professionalism och professionalitet, särskilt den relationella dimensionen, lärares ledarskap, policy, skolutveckling, lärares demokratiarbete och andra frågor kopplade till social rättvisa.

Avslutade forskningsprojekt

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)