Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Forskarpresentation

Lena O Magnusson

Universitetslektor

Ämnesansvarig i ämnet Bildpedagogik

Forskningsämne: Bildpedagogik

Lena O Magnusson är filosofie doktor i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap och är anställd som lektor i Bildpedagogik. Magnusson tillhör forskargrupperna ECE (Early Childhood Education) och ROLE (Research On Learning Environments). Hon är aktiv inom praktiknära förskoleforskning med särskilt fokus på digital teknik, litteracitet, lärmiljö och visuell kultur. Hennes forskningsintressen rör sig inom ramen för utbildningsvetenskap och riktar sig särskilt mot estetiska [lär]processer och estetiska uttrycksformer och deras kapacitet inom förskola och lärarutbildning i relation till lärande. Hennes avhandling: Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser, (2017) används som underlag för diskussioner som berör praktiskt arbete med fotografisk dokumentation och etik i förskolan. Den är också kurslitteratur i förskollärarutbildning.

AKTUELL FORSKNING

Magnusson har just nu tre pågående forskningsprojekt. Ett av dem är Digitala rörelser en praktiknära forskningsstudie där fokus ligger på förskolebarns användande av digital teknik. Syftet med studien är bland annat att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik i förskolans ateljé. Projektet beräknas vara i mål under 2021. Projektet finansieras med interna meriteringsmedel. Tillsammans med Kerstin Bäckman är Magnusson också delaktig i en pilotstudie under 2020 med fokus på undervisning i förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur undervisning organiseras i åldershomogena kontra åldersheterogena barngrupper i förskolan. Under hösten 2020 påbörjas ett treårigt projekt där Magnusson är en av fyra delaktiga forskare i en studie som görs för SKR:s räkning, här ligger fokus på implementerandet av funktionsförskolor. Studien sker inom ramen för forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer som i sin tur är del av det strategiska forskningsområdet Innovativt lärande. Magnusson har nyss avslutat en mindre studie inom ramen för ett Bokstartprojekt i regionen. Fokus ligger här dels på yngre barns tillgång till litteratur och läsande och dels på deras möjlighet till inflytande i relation till läsmiljöer i förskolan. Projektet finansieras i sin helhet av Statens kulturråd och en rapport från projektet har publicerats i augusti 2020.

LÄS MER OM

Brödtext

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)