Forskarpresentation

Britt Farstad

Forskarpresentation

Britt Farstad

Universitetslektor

Forskningsämne: Svenska språket

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Farstad, B. (2013). Framtidsvisioner och drömmen om evigt liv" - Transhumanism, kropp och teknologi. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 22 (2). Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Farstad, B. (2013). Glaspärlespelaren : Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner. Diss. , 2013. Umeå: Umeå universitet. 385 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Farstad, B. (2021). En existentiell smäll : Att se världen ur nya perspektiv. Människan i en existentiell kultur : En antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. S. 209-226. Länk [Mer information]
Farstad, B. (2021). Future urban environments in science fiction: Initiated thought experiments. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.98245 [Mer information]
Farstad, B. (2017). Att tala om sådant som inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost. Kunskap Motstånd Möjlighet : Humanistisk forskning i dag. Halmstad: Molin & Sorgenfrei. S. 317-339. [Mer information]
Farstad, B. (2010). Science fiction-litteratur som ’vetandet om det möjliga’ och heuristisk metod: en alternativ litteraturvetenskaplig utgångspunkt. Möjliga världar - tekniken, vetenskapen och science fiction. Carlsson bokförlag. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)