Forskarpresentation

David Carlsson

Forskarpresentation

David Carlsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

E-post: david.carlsson@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

I grunden har jag ett lektorat i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Min forskning bedrivs främst inom det religionsdidaktiska området men inbegriper även forskning som rör sig både mot ett bredare ämnesdidaktiskt och utbildningsvetenskapligt fält, samt mot en vidare religionsvetenskaplig kontext.

AKTUELL FORSKNING

Det avhandlingsprojekt som jag avslutade 2017 fokuserade lärarkunskap i religionskunskapsämnet utifrån handledande trepartssamtal i ämneslärarutbildningen.

I ett pågående projekt arbetar jag med formellt och informellt lärande i skola och frivillig verksamhet. Vidare forskningsprojekt inkluderar undersökning av handledning som inkluderande praktik i verksamhetsförlagd lärarutbildning och en forskningsöversikt av svensk religionsdidaktisk forskning utifrån avhandlingar år 2000 - 2017.

I tidigare forskningsprojekt har jag arbetat med gymnasieelevers uppfattningar av tro och livsåskådning i relation till skolans religionskunskapsundervisning samt med frågor som rör samarbete mellan skola och högskola.

LÄS MER OM

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)