Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Maria Fregidou-Malama är universitetslektor i organisation och marknadsföring. Hon är huvudansvarig för internationellt lärar- och studentutbyte vid institutionen och har varit gästprofessor vid flertal universitetet i Europa, Sydafrika och Asien. Hon är styrelseledamot i forskningsutskottet Delaktighet, Organisatorisk demokrati och self management RC10, i International Sociological Association (ISA) och fungerar som styrelseledamot i Föreningen Kooperativa Studier, Sverige.

AKTUELL FORSKNING

Hon är för närvarande engagerad i forskning inom området för internationaliseringen av hälsovård, ledarskap och genus, kooperativa och sociala företag, företagens sociala ansvar och effekterna av kulturella skillnader på utländska etableringar.

LÄS MER OM

Jag har undervisat i ett flertal kurser i företagsekonomi på grund- och avancerad nivå, på engelska, svenska och grekiska.

  • Examinator och handledare för examensarbeten på Magister- och Kandidat nivå
  • Leadership and Gender
  • Marketing Theories (Doktorandkurs)
  • Comparative Management Culture
  • Emerging Markets
  • Utvärderings Teori
  • Ledarskap
  • Marknadsföring
  • Social ekonomi
  • Kooperativa företag
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)