Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Maria Fregidou-Malama är universitetslektor i organisation och marknadsföring. Hon är huvudansvarig för internationellt lärar- och studentutbyte vid institutionen och har varit gästprofessor vid flertal universitetet i Europa, Sydafrika och Asien. Hon är styrelseledamot i forskningsutskottet Delaktighet, Organisatorisk demokrati och self management RC10, i International Sociological Association (ISA) och fungerar som styrelseledamot i Föreningen Kooperativa Studier, Sverige.

AKTUELL FORSKNING

Hon är för närvarande engagerad i forskning inom området för internationaliseringen av hälsovård, ledarskap och genus, kooperativa och sociala företag, företagens sociala ansvar och effekterna av kulturella skillnader på utländska etableringar.

LÄS MER OM

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)