Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Forskarpresentation

Maria Fregidou-Malama

Universitetslektor

Forskningsämne: Företagsekonomi

Maria Fregidou-Malama är universitetslektor i organisation och marknadsföring. Hon är huvudansvarig för internationellt lärar- och studentutbyte vid institutionen och har varit gästprofessor vid flertal universitetet i Europa, Sydafrika och Asien. Hon är styrelseledamot i forskningsutskottet Delaktighet, Organisatorisk demokrati och self management RC10, i International Sociological Association (ISA) och fungerar som styrelseledamot i Föreningen Kooperativa Studier, Sverige.

AKTUELL FORSKNING

Hon är för närvarande engagerad i forskning inom området för internationaliseringen av hälsovård, ledarskap och genus, kooperativa och sociala företag, företagens sociala ansvar och effekterna av kulturella skillnader på utländska etableringar.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2021). Multilevel trust in international marketing of healthcare services : A five-country comparative study. International Business Review. 10.1016/j.ibusrev.2021.101895 [Mer information]
Fregidou-Malama, M., Chowdhury, E. & Hyder, A. (2019). Innovative product marketing strategy : multinational companies in Bangladesh. Journal of Asia Business Studies, 13 (4), 656-671. 10.1108/JABS-07-2018-0193 [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2015). Impact of culture on marketing of health services : Elekta in Brazil. International Business Review, 24 (3), 530-540. 10.1016/j.ibusrev.2014.10.010 [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2009). Services marketing in a cross-cultural environment : the case of Egypt. Journal of Services Marketing, 23 (4), 261-271. 10.1108/08876040910965593 [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2004). ¿Es necesario equilibrar el poder en las cooperativas entre mujeres y hombres?. CIRIEC - España : Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 50, 151-163. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2000). The Relationship Between Agricultural Cooperatives and the State in Sweden : The Legislative Process. Annals of Public and Cooperative Economics, 71 (1), 79-103. 10.1111/1467-8292.00134 [Mer information]

Doktorsavhandling

Fregidou-Malama, M. (1994). Lantbrukskooperationen och staten : Samspelet rörande föreningslagen. Diss. , 1994. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Department of Economics. 183 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Hollander, E. & Fregidou-Malama, M. (2017). The contemporary relevance of Karl Polanyi – a Swedish case. Theory and Method of Evolutionary Political Economy : A Cyprus Symposium. Abingdon: Routledge. S. 54-72. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2013). Interest Free Co-operatives : A study of JAK Members Bank – Sweden. Decentralisation and Development : Experiences and Experiments. Thrissur: Kerala Institute of Local Administration (KILA). S. 64-85. [Mer information]
Mahadea, D. & Fregidou-Malama, M. (2013). The Social Economy. Entrepreneurship and Small Business Management. Cape Town: Pearson Education. S. 533-558. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Sundström, A. (2009). Emerging Corporate Social Responsibility : Consumer Cooperatives in Sweden. Globalization, CSR and business legitimacy in local relationships. Uppsala: SLU Service/Repro. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2005). Do we need balance the power between women and men in co-operatives?. The Future of Co-operatives in a Growing Europe. Universitat D Valéncia: CIRIEC-ESPANA. S. 789-. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2005). Stadgan för Europeiska Kooperativa Föreningar : Till vilken nytta?. Kooperation i förändring. Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier. [Mer information]

Konferensbidrag

Fregidou-Malama, M., Hyder, A. & Chowdhury, E. (2019). Why Microfinance in Rich Developed Countries?. ICBM 2019 2nd International Conference on Business and Management. Dhaka: BRAC University. S. 795-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2018). Does national culture influence organizational culture across contexts? : Elekta in Greece. IMP ASIA - The eight meeting of the IMP Group in Asia: Industrial Marketing and Purchasing Group. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2018). Is context important in healthcare marketing? : A comparison between developed and emerging markets. IMP ASIA - The eight meeting of the IMP Group in Asia. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2018). Why Microfinance in RICH Developed Countries?. XIX ISA World Congress of Sociology : Book of Abstracts. S. 329-329. [Mer information]
Fregidou-Malama, M., Chowdhury, E. & Hyder, A. (2017). Innovative Marketing Strategy : Multinational Companies in Bangladesh. ICBM 2017 : International Conference on Business and Management. Dhaka: BRAC University. S. 659-659. Länk [Mer information]
Fregidou - Malama, M. (2017). Leadership and Empowerment in Social Enterprises. . S. 99-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2017). Local produced and organic food for sustainable development. Consuming the Environment. S. 25-26. Länk [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2016). Health care services marketing of Swedish innovation : A comparative study. Thriving in a new world economy. Cham, Switzerland: Springer. S. 318-324. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2016). Health services marketing in India : the relevance of the cultural context. IMP ASIA in Africa : Book of Abstracts: Industrial Marketing and Purchasing Group. S. 22-. [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2016). Is health services marketing needed in emerging markets?. IMP ASIA in Africa : Book of Abstracts: Industrial Marketing and Purchasing Group. S. 28-. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2016). Social Marketing in Social Enterprises the case of Sweden. 3rd ISA Forum of Sociology: The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World : Book of Abstracts. Austria: ISA International Sociological Association. S. 232-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2015). Health Services Marketing in a Cross-Cultural Context : Elekta in India. Proceedings of International Conference on Social Media, SEO & Marketing Strategies. S. 29-. 10.4172/2168-9601.C1.002 [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2014). Does Culture Matter? : Marketing Strategy in Health Services. . Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2014). Trust in International Health Services Marketing : A Comparative Study. . S. 1-. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2012). What are the advantages of JAK Members Bank?. . [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Hyder, A. (2011). Health care services marketing in a cross-cultural context : Elekta in Brazil. The Impact of Globalization on Networks and Relationship dynamics. Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Rydback, M. (2011). Social enterprises in Sweden : Unitis a successful social cooperative?. . S. 13-. [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Sundström, A. (2010). Emerging Corporate Social Responsibility : Regional Cooperatives in Sweden. . [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2006). Current Challenges and Responses of European Cooperatives to a Globalizing World. ISA 2006 XVI World Congress of Sociology, The Quality of Social Existence in a Globalising World, Workshop participation, RC 10: Durban, South Africa, 23-29 July 2006.. [Mer information]
Hyder, A. & Fregidou-Malama, M. (2006). International services marketing : What can be learnt from a medical case?. ILTG conference in Graz, Austria, 6-7 April 2006. : 2nd International Conference on Intercultural Communication Competence. [Mer information]
Jakobsson, S. & Fregidou-Malama, M. (2005). Ditt Val Spelar Roll : Gävleborgs konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel. . Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. (2004). Why International Exchanges at Undergraduate Level?. . [Mer information]

Rapporter

Fregidou-Malama, M., Shamirany, N. & Andersson, J. (2009). Hästnäringens situation i Gävleborgs län. Gävle: Högskolan i Gävle. 174 s. (FOU-rapport 36) Länk [Mer information]
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2008). Etablering av regional yrkeshögskoleutbildning i Hofors och Sandviken. Gävle: Högskolan i Gävle. 48 s. (Working paper 40) Länk [Mer information]
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)