Samhällsplanerarprogrammet

Utbildningsråd för Samhällsplanerarprogrammet.

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01--2018-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter

Jakob Nobuoka, ordförande
Anders Brandt
 
Företrädare för yrkesliv/samhälle

Josef Wårdsäter, Kommunala samhällsbyggnad i Gävle
Christer Lindström, 4Dialog
Agneta Löf, Trafikverket

Företrädare för studenterna

Julia Ederyd, åk 1
Jan Henell, åk 2
Simon Östberg, åk 3

Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)