Miljöstrateg

Utbildningsråd för Miljöstrateg 180 hp

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 -- 2021-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Karl Hillman, utbildningsledare Miljöstrateg
Robert Ljung, utbildningsledare Masterprogram i miljöpsykologi
Ola Eriksson, ämnesansvarig miljöteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Anna Sjöström, Tyréns Borlänge
Ida Johansson, Gävle kommun
Mikael Lif, Region Gävleborg, suppleant Love Sjöberg
Åsa Eklund Öberg, Länsstyrelsen Gävleborg
Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon

Företrädare för studenterna
Sara Johansson, åk 3
Tom Karlsson, åk 2  

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)