Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) och Miljöteknik -vatten, återvinning (Co-op)

Utbildningsråd för Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp och Miljöteknik -vatten, återvinning (Co-op) 180 hp

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2016-01-01 -- 2018-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Zhao Wang, utbildningsledare Miljöingenjör, inriktning VA-teknik
Karl Hillman, utbildningsledare Miljöteknik -vatten, återvinning
Ola Eriksson, ämnesansvarig miljöteknik

 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Lena Blad, tf VD, Gästrike Vatten
Michaela Alsmyr, VA-utredare, WSP
Lena Hellström, Dricksvattenspecialist, Tyréns
Veronica Henriksson, VA-chef, Söderhamn NÄRA
Jakob Post, Senior Contract Manager, Veolia Sverige

Koordinator Co-op utbildningar
Magnus Lemoine

Företrädare för studenterna
Julia Iu, miljöteknik åk 2
Daniel Ringström, miljöteknik åk 4
 

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-02-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)