Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys

Utbildningsråd för Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 - 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.

Lärarrepresentanter
Magnus Hjelmblom, ämnesansvarig
Ulla Ahonen-Jonnarth
Anders Hermansson, utbildningsledare, ordförande

Externa representanter
Johan Bring, statistiker, styrelseordförande, Statisticon
Therese Kock-Larsen, Compliance officer, Folksam
Hanna Landell, Managing director, Höganäs Borgestad AB
Andreas Poppius, säkerhetschef, Kristianstad kommun
Viveka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB

Representanter från andra lärosäten
Stig Blomskog, universitetslektor, Södertörns högskola

Studentrepresentanter
Elvira Widström, åk 1
Malin Overgaard, åk 2
Alexander Rank, åk 2

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)