Lantmätarprogrammet

Utbildningsråd för Lantmätarprogrammet.

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Märit Walfridsson, utbildningsledare, ordförande, t.o.m. 2019-07-31
Jonas Pettersson, utbildningsledare fr.o.m. 2019-08-01
Ulrika Åberg, biträdande utbildningsledare
Mohammad Bagherbandi, ämnesansvarig
 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Yvonne Mickels, Kommunala lantmäteriet i Sandviken
Elisabeth Olsson, Lantmäteriet
Mikael Lilje, Lantmäteriet
Ronny Andersson, Sweco     
Daniel Ström, Trafikverket
Karin Linjer, Gävle kommun

Företrädare för studenterna
Mathilda Ohlsson, ek/jur åk 3
Fredrik Eriksson, ek/ju åk 1

Publicerad av: Maria Modée Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)