Industriell ekonomi - Industrial management and Logistics

Utbildningsråd för Industriell ekonomi

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31.
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Bo Lennart Andersson, utbildningsledare, ordförande
Stefan Eriksson, universitetsadjunkt, industriell ekonomi
Katarina Hansson, universitetsadjunkt, industriell ekonomi
Robin von Hartmann, universitetslektor, industriell ekonomi

 
Företrädare för yrkesliv/samhälle
Matz Söderlund, Region Gävleborg
Johanna Hedberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Anders Axelsson, Trafikverket
Magnus Lemoine, Högskolan i Gävle

 
Företrädare för studenterna
Ella Säfström, kull 17
Pontus Landin, kull 18
Anton Svensson, kull 19

Publicerad av: Maria Modée Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)