Industridesign

Utbildningsråd för utbildningsprogrammet Industridesign

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 - 2021-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.

Sammankallande/ordförande i rådet:
Ann-Sofie Hartzén (ann-sofie.hartzen@hig.se) - utbildningsledare Industridesign 180 hp

Representanter för yrkesliv/samhälle:
Mikael Lindström – materialforskare, RISE
Teo Enlund – industridesigner, Grean Leap, KTH
Karin Haberman - industridesigner, Harvest Moon
Emma Zetterman - alumn från utbildningen, servicedesigner, Antrop

Lärarrepresentanter:
Lars Löfqvist (lars.lofqvist@hig.se) - ämnesansvarig Design och formgivning
Gunnar Anderung (gunnar.anderung@hig.se) - universitetsadjunkt i design och formgivning

Studentrepresentanter:
Linus Bentzer, åk 1
Karolina Reit, åk 3

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)