IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem

Utbildningsråd för IT-systemutveckling - mot geografiska informationssystem

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 - 2021-12-31.
Gefle Studentkår utser studentrepresentanterna.

Sammankallande/ordförande i rådet:
Ann-Sofie Östberg (ann-sofie.ostberg@hig.se) - utbildningsledare

Externa representanter
Jesper Paasch (Jesper.Paasch@lm.se) – Lantmäteriet
Annika Hermodsson (annika.hermodsson@esri.se) – Konsultchef Esri Sverige
Kenneth Engström (kenneth.engstrom@invotech.se) - Invotech Solutions
Åke Olsson (ake.olsson@geomatikk.se) - Teknikchef Geomatikk Sverige AB

Lärarrepresentanter:
Peter Jenke (peter.jenke@hig.se) - Lärare i datavetenskap

Studentrepresentanter:
Under tillsättning

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)