Byggnadsingenjörsprogrammet

Utbildningsråd för Byggnadsingenjörsprogrammet

Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31. Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Johan Norén, universitetsadjunkt, civilingenjör, utbildningsledare
Bengt Eriksson, universitetslektor
Åsa Karlsson, universitetsadjunkt 

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Olle Andersson, NCC 
Åsa Larsson, Samhällsbyggnad Gävle kommun
Tobias Öhrn, WSP
Ulf Gavlefors, Gavlegårdarna
Göran Melin, Hedström & Taube

Företrädare för studenterna
Angelika Hornborg

Publicerad av: Maria Modée Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)