Automationsingenjör (Co-op)

Utbildningsråd för Automationsingenjör, Co-op


Förordnandetid
Utbildningsrådet utses för tiden 2019-01-01 -- 2021-12-31
Gefle Studentkår har utsett studentrepresentanterna.
 
Lärarrepresentanter
Per Ängskog, utbildningsledare, ordförande
Niclas Björsell, ämnesansvarig elektroteknik

Företrädare för yrkesliv/samhälle
Magnus Hegestad, BillerudKorsnäs
Urban Johansson, Ideal PLM Group (f.d. Summ Systems)
Lars Wirén, FaceBook
Fredrik Wängman, Schneider-Electric

Koordinator Co-op utbildningar
Magnus Lemoine, samordnare Co-op

Företrädare för studenterna
Oscar Carlsson, åk 2
Sened Welday, åk 2

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)