Kompetensutveckling och livslångt lärande inom Intelligent Industri

Med start under hösten 2020 kommer vi att erbjuda kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer. Samtliga kurser ges digitalt och är kostnadsfria.

Kompetensutveckling för ingenjörer

Nu kan vi kostnadsfritt erbjuda ett antal korta kurser som kompetensutveckling för ingenjörer. För att du ska kunna tillgodogöra dig kurserna på bästa sätt är det önskvärt att du tidigare har studerat på högskola. Samtliga kurser ges digitalt vilket betyder att du kan läsa dem när det passar dig. Kursutbudet är framtaget tillsammans med våra industripartners som fått beskriva sina behov av fortbildning och kompetens.

Kursutbud

Teknik

Automation

Inom området finns följande kurser:

  • Projektkurs - Virtuell driftsättning
  • Digital tvilling
  • Prediktivt underhåll
  • Reglering av olinjära system

Energisystem

Inom området finns följande kurser:

  • Energiledning
  • Industriell energieffektivisering genom energikartläggning
  • Organisatorisk hållbarhet

Inom området finns följande kurser:

  • Sustainable business models and tools
  • Organisational change management for sustainability
Tekniksamverkan
  • Additiv tillverkning

Inom området finns kursen Additiv tillverkning

Välj själv hur du sätter ihop din kurs

Kurserna är uppbyggda i mindre moduler. Genom att du själv väljer modulsammansättning kan du välja att läsa en bredare inriktning eller en mer fördjupad. Samtliga deltagare läser en gemensam introduktion av kursen och väljer därefter två moduler, antingen från den bredare inriktningen eller från fördjupningen. Den bredare inriktningen innehåller mer tillämpning och fördjupningen innehåller mer analys. För den som önskar kan självklart hela modulpaketet läsas.

Kontakt

Niclas Björsell, Docent

tel: 076-855 57 88
e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Magnus Lemoine, Verksamhetsutvecklare

tel: 073-070 89 02
e-post: magnus.lemoine@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)