Kompetensutveckling inom Energisystem

Kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer inom området Energisystem. Här erbjuder vi två kurser; Industriell energieffektivisering genom energikartläggning och en kurs i Energiledning.

Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara, klimatneutrala energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att länets företag långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga, för att bibehålla och stärka länets sysselsättningsgrad.

Ett av de primära sätten att realisera energieffektiviseringen, är att arbeta med energiledning. Den aktuella forskningen visar på att det finns ett antal verktyg och metoder för energieffektivisering och energikartläggning utgör ett viktig verktyg.

Bra att vi träffades i början av kursen och lärde känna varandra. Vi satt från två företag tillsammans och läste kursen.

Hans Eriksson, Stora Enso och Per Sörell, Cibes Lift

Industriell energieffektivisering genom energikartläggning

Kurserna ger kunskaper om industriella energisystem och dess utveckling. Insikter ges i energianvändningens fördelning och enhetsprocesser. Kunskaper ges om energikartläggningsarbete och systemanalys samt genomförande av en industriell energikartläggning projekt.

Tid
Kursen ges digitalt och du kan välja att läsa den när det passar dig. Under 10 veckor ges kursen med veckovisa handledningstillfällen och två frivilliga träffar på Campus. Kursen startar vecka 49 2020 och avslutas vecka 5 2021.

Antal platser
30

Anmälan
Din anmälan måste vi ha senast två veckor innan kursstart.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng.

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Nawzad Mardan på e-post: nawzad.mardan@hig.se

Energiledning

Kursen avser att ge kunskap om de förutsättningar, möjligheter och begränsningar som finns vad gäller företags energiarbete, både för dagens och framtidens energisystem. Kursdeltagarna skall erhålla en förståelse för hur problematiken inom energiområdet omvandlats till krav på företagen, både i form av lagkrav och krav från intressenter, samt hur dessa krav påverkar hur företagen bedriver sitt energiarbete. Kursen avser också att ge en idé om (förståelse för) hur energiarbetet kan komma att påverkas/förändras i en framtid som en följd av, exempelvis, ökad digitalisering, samt behandlar även ledarskapsaspekter kopplade till energiledning.

Tid

Kursen ges digitalt och du kan välja att läsa den när det passar dig. Kursen finns tillgänglig från vecka 13, 2021.

Antal platser
30

Anmälan
Din anmälan måste vi ha senast två veckor innan kursstart.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Nawzad Mardan på e-post: nawzad.mardan@hig.se

Anmälan

Du ansöker till kursen via vårt formulär. När du ansökt om kursen får du en bekräftelse på din anmälan från kursansvarig.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)