Kompetensutveckling inom Automation

Kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer inom området automation och underhåll med en bakgrund inom elektroteknik. Här kan vi erbjuda fyra kurser.

De kurser som erbjuds täcker in bland annat traditionell reglerteknik med möjlig fördjupning i olinjära system. En förutsättning för en bra reglering är att ha kännedom om den process som skall regleras. I den utveckling som pågår inom smart industri- konceptet spelar digitala modeller av maskiner och produktionssystem en viktig roll för att optimera såväl automationssystem som underhållsinsatser. Det inkluderar begrepp som digitala tvillingar, prediktivt underhåll och virtuell driftsättning.

Vi behöver framförallt stöd i hur vi applicerar teorin i praktiken på våra företag

Marcus Svadling, Ovako

Digital tvilling

En digital kopia av en fysiska enhet kan användas för olika ändamål eller tjänster och det påverkar hur den digitala tvillingen skall utformas och användas. Kursen ger en överblick av begrepp relaterade till digitala tvillingar samt att tillämpningar där den digitala tvillingen används för produktionsplanering, produktionsövervakning samt design och driftsättning.

Kursen inleds med en översikt av samtliga kursmoment och därefter erbjuds två alternativa studieinriktningar: en fördjupad inriktning inom ett moment eller en bredare inriktning inom två kursmoment. Båda alternativen innehåller tillämpningar i form av Matlab-uppgifter där det även är möjligt att jobba med egna data/tillämpningar.

Tid
Kursen ges digitalt och du kan välja att läsa den när det passar dig. Under 10 veckor ges kursen med veckovisa handledningstillfällen och två frivilliga träffar på Campus. Det sker under veckorna 36 – 45 2020 och 35 – 44 2021.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Niclas Björsell på e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Prediktivt underhåll

Kursen ger en överblick av metoder för tillståndsbaserat underhåll baserat på mätdata. I kursen ingår metoder för att finna lämpliga hälsomarkörer, skatta återstående livslängd samt maskininlärningsmetoder för feldiagnostik med klassificering.

Kursen inleds med en översikt av samtliga kursmoment och därefter erbjuds två alternativa studieinriktningar: en fördjupad inriktning inom ett moment eller en bredare inriktning inom två kursmoment. Båda alternativen innehåller tillämpningar i form av Matlab-uppgifter där det även är möjligt att jobba med egna data/tillämpningar.

Tid
Kursen ges digitalt och du kan välja att läsa den när det passar dig. Under 10 veckor ges kursen med veckovisa handledningstillfällen och två frivilliga träffar på Campus. Kursen ges under veckorna 3-12 2021.

Antal platser
30

Anmälan
Din anmälan måste vi ha senast två veckor innan kursstart.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Niclas Björsell på e-post: niclas.bjorsell@hig.se

Reglering av olinjära system

Jobbar du inom industrier som t. ex. process- och tillverkningsindustrier och vill utveckla och utöka din kompetens inom reglerteknik? Kursen ger kunskap om automatiserad styrning av dynamiska system i processer och maskiner. Den här kursen är utformad precis för dig som vill lära grundprinciperna för reglerteknik, systemmodellering och injustering av regulatorer, för både linjära och icke-linjära system.

Tid
Kursen ges digitalt och du kan välja att läsa den när det passar dig. Kursen finns tillgänglig från vecka 49.

Antal platser
30

Anmälan
Din anmälan måste vi ha senast två veckor innan kursstart.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Salim Reza på e-post: salim.reza@hig.se

Projektkurs - Virtuell driftsättning

Nya digitala verktyg gör det möjligt att genomföra driftsättning innan anläggningen finns fysiskt. I kursen ingår flera moment så som att göra 3D-ritningar i CAD och skapa simuleringsmodeller baserade på dessa. Därefter programmeras styrsystem som kopplas till simuleringsmodellerna. Kursen genomförs i projektform.

Tid
Kursen ges digitalt under tio veckor. Kursen startar vecka 49 2020 och avslutas vecka 05 2021.

Antal platser
30

Anmälan
Din anmälan måste vi ha senast två veckor innan kursstart.

Efter kursen
Efter kursen får kursdeltagarna ett kursintyg. Det finns möjlighet att genomgå en muntlig examination för att erhålla högskolepoäng

Kontakt
Har du frågor om kursen, kontakta kursansvarig Sajid Rafique på e-post: sajid.rafique@hig.se

Anmälan

Du ansöker till kursen via vårt formulär. När du ansökt om kursen får du en bekräftelse på din anmälan från kursansvarig.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)