Klientutveckling på mobila enheter

Detta är en grundkurs i Androidprogrammering men kursupplägget har en absolut inriktning att studenterna ska kunna skapa en app som kommunicerar med "yttervärlden".

Gästföreläsare välkomna!

Åke Wallin, utbildningsledare för dataingenjörsprogrammet och kursansvarig för klientutveckling på mobila enheter, berättar att det under denna kurs brukar vara företagare som kommer och gästföreläser för studenterna. Han letar ofta efter nya gästföreläsare till kursen som startar i mitten av höstterminen. När det handlar om projektarbeten berättar Åke:

Med rätt ingång så tror jag absolut att vissa enkla idéer "utifrån" kan förverkligas under projekttiden i denna kurs. Vi har några krav men frånsett dessa så kan man skapa lite vad som helst.

Mindre projekt är genomförbara

I kursen hinner studenterna inte göra något stort projekt, men Åke tror ändå att studenterna skulle kunna:

  • Göra färdigt ett mindre, skarpt och existerande projekt.
  • Göra ett slags "pilotprojekt" åt ett företag.
  • Utveckla en mindre App till Högskolans forskare eller personal.

Inom ramen för kursen går det att skapa enklare appar som lever upp följande krav eller önskemål:

  • Kommunikation direkt mellan mobiler via Bluetooth eller via en molntjänst.
  • Uppkoppling mot publika API’er som exempelvis väderdata, färjetider eller flygzoner runt flygplatser som skall laddas ned och presenteras.
  • Användande av Google Play Services där spel och GPS data är vanligt.
  • Kunna hantera media (ljud), användargränssnitt, vissa inbyggda sensorer och lokal datalagring.
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-09-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)