Samverkan inom utbildning på avancerad nivå

Inom teknikområdet finns flera magister- och masterprogram där våra studenter gärna skapar kontakt med näringslivet under sina studier.

Utbildningsprogrammen inom avancerad nivå finns inom ämnen som industriell ekonomi, datavetenskap, elektronik, energisystem, miljöpsykologi och geospatial informationsvetenskap. Det finns både ett- och tvååriga program och några av dessa erbjuds på distans.

Flera internationella inslag

De flesta av våra program bedriver undervisning på engelska vilket också ger en stor internationell representation bland våra inskrivna studenter. Det innebär även att vi på sikt har fler välutbildade personer som gärna vill möta näringslivet och verka i regionen.

Om du och din verksamhet vill gästföreläsa eller ta emot ett studiebesök är det möjligt för de program som bedrivs på campus. Vanligen sker denna samverkan på engelska.

Så här berättar en av våra gästföreläsare, som brukar besöka våra studenter inom energisystemprogrammen, om sina möten med våra studenter:

Vår materialteknologi bidrar till det hållbara samhället. Att diskutera globala utmaningar skapar nya idéer och innovationer är en del av vår vardag.
- Mats W Lundberg, Hållbarhetsspecialist på Sandvik Materials Technology

Examensarbeten på en högre nivå

Våra studenter gör sitt examensarbete i slutet av sina studier och här kan du som uppdragsgivare få en mer komplicerad frågeställning belyst. Avancerad nivå innebär att examensarbetet är mer omfattande och i vissa ämnen behöver även handledningen hos uppdragsgivaren vara på en högre akademisk nivå. Examensarbetet kan omfatta 15 högskolepoäng för ettåriga magisterutbildningar eller 30 högskolepoäng för tvååriga masterprogram. Mer information om examensarbeten på samtliga nivåer hittas här.

Avancerade program inom teknikområdet

Här hittar du aktuella program samt utbildningsplaner vid Akademin för teknik och miljö.

Mer information om samverkan på avancerad nivå

Välkommen att kontakta oss om hur du möter våra studenter på avancerad nivå. Vi ger dig vägen in för en dialog om de möjligheter och förutsättningar som finns.

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-05-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)