Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

"InventiAir ventilationsteknik utveckling och verifiering av nästa generations energisnåla inneklimat”.

Projektet finansierat av Vinova. Projektet genomförs i nära samarbete med Högskolan i Gävle. Ett blandat team från InventiAirs och HiGs medarbetare ledda av Taghi Karimipanah (HiG) och Martin Sellö (VD för InventiAir). Projektet genomförs i två etapper:

1.) Tester och verifiering av omblandande ventilation vs InventiAirs strömningsteknik och produkter 2) Implementering av resultat från tester till underliggande formler/algoritmer och utveckling av användarstöd för beställaregrupper.

Forskning inom fluid dynamik med energibesparing inom ventilationsområde:

Jag deltar i ett grundläggande forskningsprojekt för att utveckla alternativa metoder för luftdistributions system som har fördelarna av deplacerande ventilationssystem men utan sina nackdelar. I denna forskning samarbetar jag med professor Mats Sandberg, Professor Bahram Moshfegh och Professor Hazim Awbi ( Storbritannien ) . Några av våra gemensamma journal- och konferensartiklar handlar om detta område.

För att förbättra prediktering och utveckling inom datorsimuleringar, förutom de forskarna som nämndes tidigare, har Ulf Larsson, Mathias Cehlin och jag bildat en grupp och arbetet pågår i full fart.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)