Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

"InventiAir ventilationsteknik utveckling och verifiering av nästa generations energisnåla inneklimat”.

Projektet finansierat av Vinova. Projektet genomförs i nära samarbete med Högskolan i Gävle. Ett blandat team från InventiAirs och HiGs medarbetare ledda av Taghi Karimipanah (HiG) och Martin Sellö (VD för InventiAir). Projektet genomförs i två etapper:

1.) Tester och verifiering av omblandande ventilation vs InventiAirs strömningsteknik och produkter 2) Implementering av resultat från tester till underliggande formler/algoritmer och utveckling av användarstöd för beställaregrupper.

Forskning inom fluid dynamik med energibesparing inom ventilationsområde:

Jag deltar i ett grundläggande forskningsprojekt för att utveckla alternativa metoder för luftdistributions system som har fördelarna av deplacerande ventilationssystem men utan sina nackdelar. I denna forskning samarbetar jag med professor Mats Sandberg, Professor Bahram Moshfegh och Professor Hazim Awbi ( Storbritannien ) . Några av våra gemensamma journal- och konferensartiklar handlar om detta område.

För att förbättra prediktering och utveckling inom datorsimuleringar, förutom de forskarna som nämndes tidigare, har Ulf Larsson, Mathias Cehlin och jag bildat en grupp och arbetet pågår i full fart.

LÄS MER OM

Universitetsutbildningar

  • BSc in Mechanical Engineering (Heating and Air-conditioning), Iran University of Science and Technology (1980).
  • MSc in Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, Department of Thermo- and Fluid Dynamics, Göteborg, Sweden, supervisor Professor Bengt Sundén. The title of my MSc thesis was "Environmental Analysis of Cars" in collaboration with Volvo, 1988.
  • Degree of Licentiate of Eng. in Turbomachinery, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, supervisor Professor Erik Olsson. The title of Licentiate thesis was "Calculation of Boundary Layers on Rotor Blades, using Integral Methods" (also published in the ASME Journal of Turbo machinery), 1991. The research concerns the development of a computer program for designing compressor blades including gas compressibility, boundary layer calculations, rotation and transition effects.
  • PhD in Fluid Dynamics (indoor air) from Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Sweden, supervisor Professor Mats Sandberg. The title of my PhD thesis was "Turbulent Jets in Confined Spaces- Experimental and Numerical (CFD) studies", 1996. The research program was founded by The Nordic Countries Research Council (NORDTEST) and The Swedish Institute of Building Research (SIB).
  • Docent degree (Associate Professor) in Energy Systems, University of Linköping 2009.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)