Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Forskarpresentation

Taghi Karimipanah

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

AKTUELL FORSKNING

"InventiAir ventilationsteknik utveckling och verifiering av nästa generations energisnåla inneklimat”.

Projektet finansierat av Vinova. Projektet genomförs i nära samarbete med Högskolan i Gävle. Ett blandat team från InventiAirs och HiGs medarbetare ledda av Taghi Karimipanah (HiG) och Martin Sellö (VD för InventiAir). Projektet genomförs i två etapper:

1.) Tester och verifiering av omblandande ventilation vs InventiAirs strömningsteknik och produkter 2) Implementering av resultat från tester till underliggande formler/algoritmer och utveckling av användarstöd för beställaregrupper.

Forskning inom fluid dynamik med energibesparing inom ventilationsområde:

Jag deltar i ett grundläggande forskningsprojekt för att utveckla alternativa metoder för luftdistributions system som har fördelarna av deplacerande ventilationssystem men utan sina nackdelar. I denna forskning samarbetar jag med professor Mats Sandberg, Professor Bahram Moshfegh och Professor Hazim Awbi ( Storbritannien ) . Några av våra gemensamma journal- och konferensartiklar handlar om detta område.

För att förbättra prediktering och utveckling inom datorsimuleringar, förutom de forskarna som nämndes tidigare, har Ulf Larsson, Mathias Cehlin och jag bildat en grupp och arbetet pågår i full fart.

LÄS MER OM

Människornas välmående beror till stor del på deras hälsa och komfort samt på levnadsvillkoren för hur de utför deras huvudsakliga aktiviteter. På grund av dess inverkan på människors hälsa och produktivitet, har frågan om inomhusmiljön expanderat snabbt i industriländerna under de senaste två decennierna. Min egen forskning inom detta område fokuserar på rumsluftdistribution och föroreningarnas rörelse i slutna utrymmen med särskild tonvikt på mätningar och datorsimulering för utformningen av system för luftdistribution och förutsäga inomhusmiljö som produceras av nya system.

År 1996 började jag samarbeta med inomhusmiljö och Energy Research Group (IEERG) vid Institutionen för Construction Management and Engineering, University of Reading (leds av professor Hazim Awbi) som är en samlingspunkt för i inomhusmiljö forskning i Storbritannien. Gruppen har bedrivit forskning inom områdena: inomhusluftkvalitet, inomhus termisk miljö, rumsluftrörelser, passiva och aktiva energisystem, datorsimulering av energiflöden i byggnader, och tillämpningen av Computational Fluid Dynamics (CFD) till den inbyggda miljön. Jag var inblandad i utvärdering och testning av CFD-kod VORTEX (Utvecklad av Prof. Awbi) specifikt för forskning och tillämpningar till inomhusmiljöer. Numera är CFD anses vara ett av de viktigaste verktygen som används för att förutsäga inomhusmiljö aspekter. Men det återstår många utmaningar för att förbättra noggrannheten av CFD-koder, till exempel bättre turbulensmodellering, mer exakta randvillkor för att specificera de ofta mycket komplexa ventilations apparater, etc.

De forskningssamarbetena med andra gruppmedlemmar har gett betydande bidrag till området av inomhusmiljön. Dessa publikationer om rumsluftflödes analys och modellering och tillämpning av den nya Air Distribution Index är särskilt ofta citeras av andra forskare. Vår forskning i rumsluftrörelse har lett till utvecklingen av nya och energieffektiva rumsluft distributionssystem, såsom infall jet ventilationssystem (IJVS), som utvecklats med Air Innovation AB (Sverige), och den sammanflytande jets ventilationssystem (CJVS) utvecklats med Fresh AB och InventiAir AB (Sverige). Ventilationsanläggningar som är baserade på de IJVS har installerats i mer än 30 byggnader i Sverige. Den CJVS har även installerats i mer än 70 byggnader i Sverige och Finland, inklusive kontorsbyggnader, skolor, vårdbyggnader, offentliga byggnader, fritidsanläggningar etc. Det är allmänt känt att Sverige Danmark och Finland ligger i framkant av ventilationssystem utveckling i världen.

Men många utmaningar återstår för att förbättra vår förståelse för de processer som påverkar kvaliteten på inomhusmiljön, energieffektivitet i ventilationssystem, användning av förnybara energikällor och mer exakt datormodellering.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)