Forskarpresentation

Niclas Björsell

Niklas Björsell undervisar bl a om robotik.

Forskarpresentation

Niclas Björsell

Universitetslektor

Forskningsämne: Elektronik

Niclas Björsell har en Fil.kand. i elektronik (1994) och en Fil.lic. i reglerteknik (1998) från Uppsala Universitet samt Tekn.dr. i telekommunikation (2007) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). År 2012 utnämndes han till docent i telekommunikation vid KTH.

I mer än 30 år har han innehaft positioner i akademin såväl som inom industrin. Han har över 20 års erfarenhet från forsknings- och utvecklingsprojekt, både nationellt och internationellt och främst i samarbeten mellan näringslivet och akademin. För närvarande är han lektor vid Högskolan i Gävle och ämnesansvarig för elektronikämnet samt utbildningsledare för utbildningsprogrammet Automationsingenjör Co-op. Han har publicerat mer än 80 artiklar i internationella peer-review-tidskrifter och konferenser och hans forskningsintressen omfattar mätteknik, analog-till-digital-omvandling, icke-linjära system, trådlös kommunikation och automation.

Dr Björsell är biträdande redaktör för IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, anlitad som granskare för flera tidskrifter och konferenser och aktiv medlem av Waveform Generation, Measurement and Analysis Committee (IEEE, Instrumentation and Measurement).

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Niclas Björsell engagerad i två forskningsprojekt, ett inom trådlös kommunikation för automationssystem och ett inom medicinsk mätteknik.

Industriautomation och mm-vågor

Projektet omfattar fyra arbetspaket, varav Dr. Björsell är ansvarig för (i) Radiokommunikation i industriella miljöer samt arbetar aktivt i (ii) Processautomation och trådlös kommunikation. De övriga är (iii) Mätteknik för komponenter och (iv) Industriell mätteknik.
Inom Radiokommunikation i industriella miljöer genomförs mätningar i 24 GHz området i industriella miljöer i syfte att skapa kanalmodeller, mäta inverkan av störningar samt studera dopplereffekter från rörliga föremål.
Processautomation och trådlös kommunikation syftar till kombinera trådlös kommunikation och reglerteknik. Dessutom används modelleringstekniker för att skapa digitala tvillingar som kan användas för att t ex detektera ett underhållsbehov.

Instrument for High-Speed Electron Tunneling Measurements

Projektet syftar till utveckla ett mätinstrument detektera DNA och RNA.

LÄS MER OM

Flexibla modeller för smart underhåll

Ett smart underhåll innebär att maskiner själva identifierar och ev. genomför ett underhållsbehov. Tekniken finns i nya moderna maskiner, men behovet är stort i befintliga anläggningar. Projektet syftar till att ta fram modeller för smart underhåll av befintlig äldre utrustning.

AXO-SUIT

AXO-SUIT är ett EU projekt (AAL Call 6: AXO-SUIT project) vars syfte är att ta fram ett Exo-skelett för att assistera äldre personer med nedsatt rörelseförmåga. Styrningen av Exo-skelettet skall förstärka den rörelse som personen avser att utföra. Vår del i projektet har varit att ta fram matematiska modeller som beskriver axelns rörelser samt att detektera vilken rörelse som användaren avser att utföra.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)