BIOVÄX Gävleborg

Bioväx Gävleborg är ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan och Region Gävleborg. BIOVÄX Gävleborg står för att omvandla organiskt avfall till BIOgas och VÄXtnäring, och utgår från ett regionalt perspektiv i Gävleborg.

BIOVÄX Gävleborg är ett högskoleövergripande forskningsprojekt, som representeras av expertis från Högskolans tre akademier: Akademin för Teknik och Miljö (ATM), Akademin för Utbildning och Ekonomi (AUE) och Akademin för Hälsa och Arbetsliv (AHA). Projektgruppens tvärvetenskapliga kompetens omfattar och stärker projektets tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner av hållbarhet.

Projektmål

Målet med projektet är att stärka etablering och utbyggnad av biogasproduktionen hos SME i regionen med fokus på:

  1. öka samverkan mellan små- och medelstora företag (SMEs) och andra intressenter som främjar kapacitetsutnyttjande och utveckling inom biogasbranschens värdekedja
  2. effektivisera biogasprocesser och biogödselproduktion genom ökad regional småskalig biogasproduktion
  3. utveckla affärsmodell som stöder de regionala biogasföretagens hållbarhet- och affärskompetens.

Målgrupper

Projektets primära målgrupp är små- och medelstora företag i Gävleborgs län med potential att ge bidrag till, utveckla och etablera småskalig biogasproduktion. Regionala aktörer som energi- och renhållningsföretag, sociala entreprenörer, basindustrier och kunder för biogödseln representerar intressentgrupper som samverkar för att främja biogasproduktion. I projektet utvecklas även kontakt med framgångsrika nationella biogasaktörer (role models) för att hämta inspiration och dra lärdomar av hur småskalig biogasproduktion kan utvecklas i regionen.

Förväntat resultat

Projektets målsättning är att öka etablering och tillväxt av småskalig biogasproduktion hos SME-företag i Gävleborgs län i övergången till koldioxidsnål ekonomi. Generera ny kunskap som regionala SME kan nyttiggöra för mer effektiv biogasutveckling och etablering. Projektet i sin helhet förväntas bidra till att ge fler regionala biogasetableringar och ökad konkurrenskraft. Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, ger bättre resursutnyttjande av bioråvaror, människor och ekonomi genom att integreras i regionala SMEs verksamhet.

Projektets löptid

Projektet pågår 16 december 2019 – 15 april 2023

Möten och arrangemang

Den 18 juni och den 20 augusti 2020, välkomstmöte för företagen med digital träff.

Presentation

Den 3 september 2020, introduktion till företagsträffar (Högskolan i Gävle)

Presentation

Den 16 september 2020, företagsträff (företagskluster i Järvsö)

Presentation

Den 15 oktober 2020, Kompentensutveckling 1

Presentation

Projektdeltagare

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka (190117). Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree, Sandra Wright, Zhao Wang och Agneta Sundström.

Finansiärer

Projektets finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Gävleborg

EU-logga
Logga - Region Gävleborg

Mer läsning: Förstudie

Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)