Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har har det operativa ansvaret för Reesbes verksamhet med planering och uppföljning, anordnande av kurser, möten, seminarier och andra aktiviteter. I ledningsgruppen ingår programdirektör, biträdande programdirektör, studierektor i Reesbe. Gruppen är sammansatt med representation från de tre medverkande lärosätena.

Ewa

Programdirektör

Ewa Wäckelgård

Professor: >Högskolan Dalarna

Gästprofessor: Högskolan i Gävle

E-post: ewc@du.se


Biträdande programdirektör

Mathias Cehlin

Lektor: Högskolan i Gävle

E-post: Mathias.Cehlin@hig.sePublicerad av: Harald Andersson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)