Kansli

Reesbes verksamhet sköts av programdirektör (och biträdande), studierektor, programsekreterare, informationsansvarig, ekonomiansvarig samt en s.k. Reesbe-assistent. Assistenten är doktorand i Reesbe och ansvarar för hemsidor.


Ewa

Programdirektör

Ewa Wäckelgård

Professor: >Högskolan Dalarna

Gästprofessor: Högskolan i Gävle

E-post: ewc@du.se


Biträdande programdirektör

Mathias Cehlin

Lektor: Högskolan i Gävle

E-post: Mathias.Cehlin@hig.seeva

Programsekreterare

Eva Wännström

Akademisekreterare: Högskolan i Gävle

E-post: ewm@hig.seEkonomiansvarig

Malin Ekeberg

Ekonom: Högskolan i Gävle

E-post: malin.ekeberg@hig.seReesbe-assistent Webbansvarig:

Harald Andersson

Doktorand: Högskolan i Gävle

E-post: Harald.Andersson@hig.sePublicerad av: Harald Andersson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2017-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)